TI BI implementiran u Toyota centar Beograd

Nakon uspješne implementacije TI BI (Times Integrator Business Intelligence) rješenja u Toyota centar Zagreb d.o.o., Osmi BiT je implementirao svoje BI rješenje i u Toyota centar Beograd.

Korisnik je dobio moderan sustav izvještavanja, koji će mu olakšati praćenje rezultata po lokacijama, segmentirani uvid u troškove te praćenje trenutne realizacije u odnosu na isto razdoblje u prošloj godini i u odnosu na zadani plan u svim segmentima poslovanja.

Svi traženi izvještaji, grafički su prezentirani na tri osnovne Nadzorne ploče dashboarda s drilldown-om na preko 200 ključnih pokazatelja performansi (KPI) te se brzo i jednostavno može doći do svih informacija potrebnih za donošenje poslovnih odluka, 365 dana u godini, neovisno o lokaciji na kojoj se korisnik nalazi ili o uređaju koji koristi.

Sretni smo što smo korisniku iz regije olakšali poslovanje te mu dali kvalitetnu podlogu za lakše i brže donošenje odluka te mu želimo još bolje rezultate u narednom periodu.

Otkazan natječaj EU fondova-„Povećanje
konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem
IKT-a“

Logo za Europske strukturne i investicijske fondove

S obzirom na tehničke poteškoće pri predavanju natječajne dokumentacije te premalu alokaciju sredstava, 31.08.2018., otkazan je Poziv na natječaj „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“.

Na stranicama  https://efondovi.mrrfeu.hr/  navedeno je kako će  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije  u razumnom roku od dana objave otkaza Poziva objaviti novi Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava s većim iznosom financijske omotnice i dodatno prilagođenim uvjetima poziva.

Sve novosti vezane uz ponovno objavljivanje Poziva navedenog natječaja objavit ćemo u našim Novostima.

Otvoren natječaj EU fondova-„Povećanje
konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem
IKT-a“

Logo za Europske strukturne i investicijske fondove

U tijeku je natječaj EU fondova „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem IKT-a“ pomoću kojeg se može sufinancirati nabava softvera za poslovanje.

Natječaj se odnosi na mikro, male i srednje poduzetnike za sektor informacijskih i komunikacijskih tehnologija s intenzitetom potpore 85% (za mikro i mala poduzeća)- 65% (za srednja poduzeća). Najniži iznos potpore je 80.000,00 HRK, a najviši iznos 1.000.000,00 HRK.

Natječaj je otvoren od 9. srpnja 2018. za softversko unapređenje minimalno jednog poslovnog procesa: strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava i prodaja.

Prihvatljivi troškovi projekta su:

 • troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM10…);
 • troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana)
 • troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge (nabava prava korištenja u razdoblju od najviše godine dana od dana nabave usluge)
 • troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti
 • izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.)
 • edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta
 • troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva) do iznosa 15.000,00 HRK
 • troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta do iznosa 15.000,00 HRK
 • troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti

Krajnji rok dostave je 29. lipnja 2020. godine. Projektni prijedlozi se dostavljaju od 21. kolovoza 2018. godine u 11:00 sati, a obrađuju se i ocjenjuju prema redoslijedu po kojem su predani do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Više informacija o natječaju možete pročitati ovdje.

Ukoliko ste zainteresirani za jedno od naših programskih rješenja (TI ERP, TI2GO, TI4HR,TI DOC, TI BI, TI4KOM, TI WEB SHOP) molimo, kontaktirajte nas na prodaja@osmibit.hr.

Otvoren poziv EU fondova – „WWW vaučeri za MSP-ove“

Logo za Europske strukturne i investicijske fondove

U tijeku je trajno otvoren poziv WWW vaučeri za MSP-ove“ pomoću kojeg možete unaprijediti svoje internetsko poslovanje.

Poziv se odnosi na mikro, male i srednje poduzetnike s intenzitetom potpore od 15-100 tisuća kuna , a sufinanciranje od 70-85%  ovisno o kategoriji razvijenosti, a vodi se kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga. Projektni prijedlozi zaprimat će se od 13. kolovoza 2018. u 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno o tome što nastupi ranije.

Obavezna kategorija troškova

Projektni prijedlog mora sadržavati jedan ili više prihvatljivih troškova:

 • izrada poslovnih web stranica
 • unapređenje poslovnih web stranica uključujući prilagodbu za mobilne telefone i tablete
 • izrada i/ili unapređenje web shopa s implementacijom online metode plaćanja

Dodatna kategorija prihvatljivih troškova

Uz barem jedan prihvatljivi trošak iz obvezne kategorije troškova, projektni prijedlog može sadržavati jedan ili više s njim povezanih prihvatljivih troškova:

 • usluga optimizacije domena (preglednost i upotrebljivost weba, internetska komunikacija, analiza konkurentnosti i pozicioniranja virtualnog tržišta, profila kupaca i trendova pretraživanja, web analitika)
 • izrada aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu (mobilni bonovi, kuponi, kartice lojalnosti)
 • troškovi najma domene, servera i/ili cloud usluga za potrebe provedbe aktivnosti do godine dana od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge)

Više detalja o pozivu možete naći ovdje, a ukoliko ste zainteresirani za naš TI WEB SHOP molimo, kontaktirajte nas na prodaja@osmibit.hr.

Potpuna integracija TI ERP-a i E-račun servisa

Od kada je Moj-eRačun, servis FINA-e za razmjenu elektronskih računa, razvio web platformu za elektronsko fakturiranje, Osmi BiT je, kao i svi ostali veliki ERP sustavi zastupljeni u Hrvatskoj, integrirao TI ERP s istim. S razvojem mogućnosti dostave e-računa na e-mail primatelja u pdf formatu, čime je omogućeno da e-račun mogu  primati i tvrtke koje nisu otvorile svoj profil na web platformi FINA-e, razmjena elektronskih računa uzela je zamah te sada Osmi Bit šalje već 300 računa mjesečno putem Moj- eRačun servisa svojim korisnicima.

Elektronski račun sadrži sve potrebne elemente koje račun treba imati te u sebi sadrži važne podatke za obračun PDV-a sukladno Zakonu o PDV-u u RH. Standardiziran je i strukturirani oblik računa u elektroničkom obliku koji sadrži sve obvezne stavke propisane važećom regulativom, usklađen je s preporučenim standardima te e-Invoice direktivom, te je u potpunosti sukladan zakonu.

Isto tako, svaki od izdanih eRačuna putem servisa Moj-eRačun ne mora se ispisivati niti čuvati u papirnatom obliku. Svi računi, otpremnice i bilo kakav popratni sadržaj računa čuvaju se lokalno, na računalu u tvrtki, ali i na serverima FINA-e. Riječ je o eArhivi koja korisnicima omogućava veću preglednost, veću sigurnost i u konačnici trostruku uštedu – u vremenu, prostoru i novcu.

Dodatni benefiti korištenja e-računa su i:

 • jednostavno preuzimanje računa na portalu Fina ili zaprimanje mailom u pdf-u koji je potpisan el. potpisom u skladu sa zakonskom regulativom
 • mogućnost importa računa direktno u „Times Integrator ERP“ bez potrebe za ručnim unosom
 • unapređenje odnosa s dobavljačima višom razinom točnosti i pravovremenim plaćanjem računa
 • mogućnost zaprimanja računa tvrtki iz drugih država EU

Svim svojim korisnicima Osmi BiT preporuča integraciju TI ERP-a s Moj-eRačun servisom te ćemo se rado odazvati vašem zahtjevu za istim.

Proširenje TI ERP-a u Marini Betina

Brodogradilište i Marina Betina, dugogodišnji korisnik TI ERP modula Marina, odlučila je proširiti postojeće TI ERP rješenje dodatnim modulima, koji su uz financijsko poslovanje Marine, pokrili i segment brodogradnje (http://shipyard-betina.com/hrv/),

Instalirali smo module: Veleprodaja s proizvodnjom, Financijsko knjigovodstvo, Obračun plaća, Dugotrajna imovina.

U modulu Veleprodaje napravljene su dorade za planiranje potrošnje materijala i usluga, a na  novoj tehnologiji Oracle ADF napravljeni su Radni nalozi u kojima brigadiri unose odrađene radne sate po stavkama radnih naloga, rade obračun sati po raznim kriterijima te su izrađeni novi posebni izvještaji za Obračun radnih naloga.

TI ERP implementiran u David d.o.o.

Tvrtka David d.o.o. iskoristila je sredstva strukturnih fondova (http://david-doo.hr/eu#p) te prepoznala i odabrala  TI ERP kao optimalno rješenje u svrhu ispunjenja cilja projekta „Povećanje poslovne učinkovitost i konkurentnost tvrtke David d.o.o. stvaranjem preduvjeta za praćenje poslovanja u realnom vremenu i ubrzanjem poslovnih procesa kroz ulaganje u informatičko komunikacijsku tehnologiju (hardver i softver)“, a Osmi Bit prepoznala kao pouzdanog partnera koji će ih pratiti i podržavati u željenim promjenama.

Tvrtka David d.o.o. implementirala je module Nabave, Veleprodaje, Maloprodaje, Komisije u maloprodaji, POS blagajne, Financijskog poslovanja, Obračuna plaće i Kadrovske evidencije te time povezala i unaprijedila svoje poslovne procese te povećala učinkovitost.

Davidu d.o.o. želimo sreću u daljnjem razvoju i budućem razvoju.

Novi web shop u portfoliu Osmog Bit-a

Uz web shop Nine commerce-a, http://www.planetobuca-webshop.com/, zaživio je i novi web shop u portfoliu Osmog BiT-a, https://www.homebyciss.com/.

Ciss d.o.o., dugogodišnji korisnik TI ERP-a, odučio se zakoračit u online vode te su Osmom Bit-u, kao pouzdanom partneru, prepustili izradu web shop-a branda Home by Ciss.

Suvremena platforma za prezentaciju proizvoda, dizajnom i jednostavnošću, orijentirana krajnjem korisniku, integrirana s TI ERP-om koji omogućava daljnju obradu dokumentacije prodajnog procesa, u potpunosti je zadovoljila sve zahtjeve i krajnjih korisnika i samog prodavača.

Posjetite https://www.homebyciss.com/  te se i sami uvjerite u naše tvrdnje.