Mobilna prodaja na Android-u

Uspješno je završena implementacija aplikacije „Times Integrator mobile“ na Android platformi za korisnike Balev d.o.o. i Felix d.o.o.

Aplikacija fiskalizira račun na terenu u trenutku izdavanja.
Osim izrade maloprodajnog i veleprodajnog računa, aplikacija omogućuje i niz drugih funkcionalnosti: narudžba, međuskladišnica, otpremnica, inventura, anketa…
Svi dokumenti se, putem Interneta, šalju u centralnu aplikaciju Times Integrator ERP iz koje se, isto tako, preuzimaju podaci o zaduženju, financijskom stanju kupaca, rute…

Razvijene su i posebne funkcije za bežični ispis na iglični printer.

„Times Integrator mobile“

Comments are closed.