Osmi BiT je registriran u bazi EBRD konzultanata

Nakon opsežne verifikacije kompetencija, znanja, kapaciteta i dosadašnjeg iskustva u realizaciji projekata implementacije poslovnih programskih rješenja od strane Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD-European Bank for Reconstruction and Development) Osmi BiT je registriran u bazi EBRD konzultanata na području ICT-a (informacijska i komunikacijska tehnologija). Time je, osim potvrde stručnosti i sposobnosti na realizaciji ICT projekata prema međunarodnim standardima, Osmi BiT prepoznat i kao pouzdan i kvalitetan partner tvrtkama koje planiraju implementirati poslovna programska rješenja uz sufinanciranje EBRD-a.  

Comments are closed.