Uspješno je završena implementacija aplikacije „Times Integrator mobile“ na Android platformi za korisnike Balev d.o.o. i Felix d.o.o. Aplikacija fiskalizira račun na terenu u trenutku izdavanja. Osim izrade maloprodajnog i veleprodajnog računa, aplikacija omogućuje i niz drugih funkcionalnosti: narudžba, međuskladišnica, otpremnica, inventura, anketa… Svi dokumenti se, putem Interneta, šalju u centralnu aplikaciju Times Integrator ERP […]