TI ERP je implementiran u DIL profit d.o.o.

Osnovna djelatnost korisnika je maloprodaja putem 12 kioska u regiji Istre i Kvarnera. Dosadašnji sustav nije imao kvalitetnu obradu dokumenata i konzistentnost podataka. Nakon implementacija modula maloprodaje, financijskog knjigovodstva, dugotrajne imovine i obračuna plaća omogućena mu je brza obrada dokumenata (primke se odrađuju već u kiosku, odmah po primitku robe, isto kao i povrat robe (remitenda kod štampe). TI ERP pri tome automatski odrađuje kalkulacije po primkama prema već utvrđenim (ugovorenim) cijenama, a uz definirane sheme kontiranja, knjiženja se svode samo na pokretanje generiranja dokumenata.