Završena je implementacija TI ERP-a u Valerious d.o.o. (brand kroj&broj)

Korisnik je i do sada koristio integrirano ERP rješenje, ali sa većim problemima u radu maloprodaje. Uvođenjem TI ERP-a, dobio je stabilnost, kvalitetu, a time i sigurnost u podatke na izvještajima. Za potrebe korisnika izrađeni su posebni izvještaji o poslovanju maloprodajnih objekata i planiranju s usporedbom rezultata.

Posebno smo ponosni na činjenicu da je Valerius d.o.o. prepoznao i naše kompetencije u vođenju knjigovodstva te nam prepustio i taj zadatak.