MALOPRODAJA je modul Times Integrator ERP-a koji služi za centralno upravljanje maloprodajnim objektima koji će vaše poslovanje učiniti još efikasnijim. Sastoji se od dijela za uredsko poslovanje (backoffice) i dijela za same blagajne. Ova dva dijela rade neovisno, ali i potpuno integrirano što omogućuje samostalni rad blagajne i u slučaju gubitka veze sa centralom. Bitno je naglasiti da se sve promjene unose u modulu za uredsko poslovanje i na zahtjev prenose na blagajnu ili se automatski prenose pri dnevnoj izmjeni podataka. Svi novi podaci imaju datum primjene tako da se isti mogu promijeniti i poslati na blagajnu, a primijeniti tek u nekom budućem razdoblju. Modul u potpunosti zadovoljava sve potrebe malih, srednjih i velikih korisnika raznih industrijskih vertikala, a specifičnosti se određuju parametriziranjem u dogovoru sa korisnikom. 

Osim samih funkcionalnosti modula, moguće je i prava operatera definirati zaporkom po vertikali (moduli, menu-i, gumbi) i horizontali (prodavaonici). U aplikaciji je moguće uključiti i Višejezičnost (ekrani, matični podaci, izvještaji) koja se definira na razini operatera. Uz preko 900 kombinacija raznih izvještaja i rekapitulacija, moguće je raditi i dodatne napredne upite za lakšu pretragu podataka. Modul je moguće povezati i sa drugim aplikacijama kao što su EDI (protokol za izmjenu dokumenata sa drugim subjektima), FINA e-račun, povezivanje s FTPOS terminalima raznih banaka i sl.).

 

KRATKI POPIS FUNKCIONALNOSTI

Matični podaci su osnovni podaci za poslovanje firme. Osnovni matični podaci za unos su kategorije artikala (trgovačka roba, komisijska roba, usluge, ambalaža), jedinice mjere, grupe i nadgrupe artikala, vrste pakiranja, izvještajne jedinice mjere, parametri artikala, deklaracije, tarifni brojevi, partneri, načini plaćanja, prodavaonice, blagajne, države, podaci o poduzeću, mjesta troška itd.

Ulazni dokumenti u TI ERP-u su: Primka, Primka za robu iz komisije, Primka iz veleprodaje, Primka iz veleprodaje MP iz VP, Početno stanje, Zapisnik o višku, Zapisnik o zamjeni šifara, Zapisnik o zamjeni klasifikatora, Storno (vrijedi za sve ulaze dokumente), Ispis svih ulaznih dokumenata.

Izlazni dokumenti u TI ERP-u su: Maloprodajni račun, Veleprodajni račun, Predračun, Račun za predujam, Storno računa za predujam, Povratnica dobavljaču, Povratnica komisiji, Prijenos iz prodavaonice u prodavaonicu, Izdatnica za vlastitu potrošnju, Povratnica veleprodaji, Otpis, Zapisnik o manjku i storno svih navedenih dokumenata. Ispis svih izlaznih dokumenata.

Zapisnici o promjeni nabavnih i maloprodajnih cijena mogu se kreirati prema raznim kriterijima: cijeli lager, grupa artikala, partner, tarifni broj, katalog, dokument, pojedinačno, excel ili csv.

Predefinirane kalkulacije pomoćna je tablica za upravljanje nabavnim i maloprodajnim cijenama. U tablici se unosi artikl, partner, valuta, nabavna cijena, marža i maloprodajna cijena te je moguće ukalkulirati i dodatne troškove.

Popusti u maloprodaji se mogu predefinirati u uredskom poslovanju u kojem korisnik ima potpuni nadzor nad upravljanjem popusta kako prodavači ne bi mogli manipulirati podacima. Popusti se mogu definirati za: artikl, prodavaonicu, grupu artikala, način plaćanja, karticu (člana kluba), datum od-do, vrijeme od-do, dan u tjednu. Nakon isteka datuma popusta, popusti automatski postanu neaktivni.

Fiskalizacija u TI ERP modulima može se odvijati kroz više opcija fiskalizacije računa. Račun na blagajni se ispisom fiskalizira. U slučaju da u tom trenutku ispisa nema interneta, račun ostaje ne fiskaliziran ali je on sa ZKI zakonski i dalje ispravan račun. Na zaključenju blagajne program javlja da postoji ne fiskalizirani račun i pokušava ga fiskalizirati. U slučaju da se fiskalizacija ne odradi (problem sa internetom) zaključenjem blagajne i transferom računi se šalju u uredsko poslovanje gdje se može odraditi ručna naknadna fiskalizacija. Opcija automatska fiskalizacija koja se odrađuje sve dane uključujući vikende i praznike.

Inventura se može raditi neograničeni broj puta, kao sama kontrola prodajnog mjesta za neku grupu artikala ili samo jednom godišnje prema zakonskoj regulativi. U inventuri postoje mogućnosti unosa inventurnog stanja ili izrade popisne liste ili generiranja stanja po knjigama. Po upisanoj inventuri moguće je generirati zapisnike o višku ili manjku te otpise po pravilniku i iznad pravilnika. Po završetku inventure moguće je ispisati raznu knjigovodstvenu dokumentaciju. Za bržu realizaciju inventure, moguće je koristiti prijenosne bar kod čitače s Android operativnim sustavom i aplikacijom TI 2GO.

Komisija u sklopu maloprodaje služi za evidenciju, prodaju i odjavu komisionarima artikala koji su zaprimljeni na komisiju.

Klasifikatori služe za praćenje artikala po raznim dodatnim atributima (boja, veličina, itd…).

Članovi kluba su funkcionalnost u TI ERP-u za praćenje vjernosti kupca. Na osnovi parametara i podataka o kupcima, moguće su opcije: automatski popust na POS blagajni prilikom izrade maloprodajnog računa za određenog kupca ili skupljanje bodova koji se ostvaruju prilikom kupnje u prodavaonicama i naknadno trošenje istih pri nekoj od budućih kupnji.

Marketinške akcije su specijalne ponude koje se definiraju prema raznim parametrima npr. kupimo jedan artikl, drugi dobijemo gratis ili kupimo dva artikla a treći artikl dobijemo uz predefinirani popust itd.

Poklon bonovi darovna je kartica koja se prodaje u prodavaonici i sadrži određenu vrijednost (xy kuna). Važno je napomenuti da se kupljen bon u jednoj prodavaonici, može koristiti kao sredstvo naplate u drugoj prodavaonici.

Povezivanje blagajne sa people counterom je funkcionalnost povezivanja TI ERP blagajne sa uređajem za brojanje posjeta kupaca u prodavaonici.

Automatska autorizacija naplate karticama služi za bržu naplatu računa kupcu i onemogućavanje grešaka prodavača pri unosu broja kartice.

Mobilno skladište je android aplikacija koja služi za brži unos inventure ili drugih ulaznih i izlaznih dokumenata.

Menadžerski izvještaji na mobitelu služe za bolji uvid u rezultate poslovanja korisnika TI ERP-a. „Menadžerski izvještaji na mobitelu“ dostupni su korisniku na bilo kojem uređaju putem WEB preglednika.

 

I RAZNE DRUGE OPCIJE KAO ŠTO SU:

  • Maloprodaja iz Veleprodaje – izradom maloprodajnog računa automatsko generiranje dokumenata iz veleprodaje (otpremnica za maloprodaju a u maloprodaji primka iz veleprodaje).
  • Povezivanje blagajne i vage Mettler Toledo
  • Povezivanje blagajne i eFTPOS uređaja kartičarskih kuća (npr RBA, PBZ, ERSTE, OTP,…)
  • Povezivanje blagajne i Monri eFTPOS uređaja (povezivanje sa svim kartičarskim kućama)
  • Slanje Fina e-računa putem fina e servisa za veleprodajne račune iz maloprodaje
  • Prodaja elektronskih bonova putem blagajne u poveznici sa Trilix sustavom
  • Edi razmjena dokumenata s dobavljačima
  • Generiranje narudžbe za svaki pojedini maloprodajni objekt na temelju raznih algoritama, objedinjavanje narudžbi iz više objekata u jednu za jednog dobavljača, pretvaranje narudžbe u EDI format
  • Izrada primki na blagajni (dovoljno je skenirati bar kod artikla i upisati broj komada)
  • Generiranje primke putem prijenosnog čitača bar koda, kontrola s dokumentom dobavljača i generiranje dokumenta s razlikom
 
ZATRAŽITE INFORMATIVNU PONUDU ili nas kontaktirajte na +385 1 4444 200 

DODATNE USLUGE KOJE BI VAS MOGLE ZANIMATI

Summary
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
3.5 based on 3 votes
Software Name
Times Integrator ERP
Operating System
Windows, Oracle
Software Category
knjigovodstveni program, besplatna ponuda, ERP, računovodstvo, veleprodaja, maloprodaja, ugostiteljstvo, recepcija, marina, računovodstveni program, organizacija poslovanja
Landing Page