Završena implementacija Times Integrator ERP-a u adidas Hrvatska  – lipanj 2012

 

U samo 40 dana završena je implementacija poslovnog rješenja Times Integrator ERP u tvrtki ADIDAS Hrvatska. Iako je implementiran samo modul maloprodaja na 7 lokacija (centralna i 6 maloprodajnih objekata), riješene su specifičnosti korisnika u pogledu praćenja velikog broja artikala po veličini.

Osim praćenja artikala po veličini, riješeni su i ostali zahtjevi korisnika:
– pregled rezervacija artikala na blagajni
– uvid u stanje pojedinog artikla na blagajni jedne prodavaonice u svim ostalim prodavaonicama
– učitavanje podataka iz centralne Adidas-ove aplikacije Adirace
– slanje podataka u centralnu Adidas-ovu aplikaciju Adirace
– specijalni izvještaji za rukovodstvo
– izrada ulazno-izlaznih dokumenata pomoću ručnih skenera
– ažuriranje cijena i popusta za outlet prodavaonice
– korištenje aplikacije i na engleskom jeziku
Za rad back-office aplikacije na udaljenim lokacijama (između ostalih u Grčkoj) korišteni su terminal servisi.