Završena implementacija Times Integrator ERP-a u CENTAR BRAČ, Zagreb – srpanj 2012

 

Završena je implementacija Times Integrator ERP-a u tvrtki Centar Brač d.o.o. na ukupno 11 radnih mjesta u centrali u Zagrebu i 36 blagajni na kioscima koji se nalaze na području Istre i Kvarnera. Blagajne komuniciraju sa centralom putem GPRS-a,  preko stick-ova isporučenih od strane davatelja komunikacijskih usluga (T-com i VIP).

Uvođenjem Times Integrator ERP-a dobio je sustav za centralno upravljanje maloprodajnim objektima, dnevno ažurne podatke o prodaji te automatike pri generiranju ulaznih dokumenata i generiranju narudžbi prema dobavljaču.

Implementirani su moduli: maloprodaja, POS blagajna, veleprodaja, financijsko knjigovodstvo, obračun plaće, kadrovska evidencija, narudžbe, likvidacija, dugotrajna imovina i komisija.

Sve blagajne su prilagođene za rad na touch screenu (monitor osjetljiv na dodir) i riješeni su dodatni zahtjevi korisnika:

  • automatsko zaduženje kioska prema strukturi od dobavljača
  • ispis vinjeta i deklaracija na POS printer radi istaknute cijena na kioscima
  • omogućeno su zaduženje, povrati, remitende direktno na kioscima
  • mogućnost izrade narudžbe na kioscima