Uvođenje ISO 9001 i ISO 27001 normi u
Osmi bit d.o.o.

Ikona za operativni program pod nazivom Konkurentnost i kohezijaIkona za Zajedno do fondova od Europske unijeIkona za EU fondove

Uspješnim postupkom dodjele i potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Osmi bit d.o.o. je započeo je postupak provedbe projekta Uvođenje ISO 9001 i ISO 27001 normi u Osmi bit d.o.o., apliciranog na natječaj „KK.03.2.1.14 Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.

Razdoblje provedbe projekta je od 01.5.2019. do 01.11.2019. te ćemo u tom razdoblju, uvođenjem ISO 9001 i ISO 27001 normi, osigurati učinkovitost i sigurnost poslovnih procesa i informacija. Realizacijom projekta povećati će se konkurentnost tvrtke na globalnom tržištu što će rezultirati povećanjem prihoda od prodaje te otvaranjem novih radnih mjesta uz povećanje neto profitne marže uslijed učinkovitijih poslovnih procesa. Ujedno, realizacija projekta jedna je od ključnih taktika realizacije naših dugoročnih strateških ciljeva:

  1. Osigurati razvoj tvrtke i jačanje konkurentnosti na tržištu kroz bolju efikasnost poslovanja, a korištenjem nove tehnologije u razvoju poslovnih aplikacija.
  2. Ostvarivanje odličnih financijskih rezultata kao i produktivnosti poslovanja uz podizanje zadovoljstva svih dionika, poštujući načela održivog razvoja. Rast dodane vrijednosti po zaposlenom, neto profitne marže te svih pokazatelja kao posljedice optimiziranja poslovnih procesa.
  3. Širenje poslovanja u regiji, a po mogućnosti i izvan nje prvenstveno korištenjem novih tehnologija u razvoju poslovnih aplikacija.

Ukupna vrijednost projekta je 140.225,00 HRK, a EU sufinancira 85% prihvatljivih troškova u iznosu od 95.353,00 HRK potpore.

Kontakt osoba: klaudio.panic@osmibit.hr

Detaljnije o fondu i operativnom programu može se vidjeti na sljedećoj stranici: www.strukturnifondovi.hr.

Comments are closed.