Zakon o elektroničkom izdavanju računa
u postupku javne nabave

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi donesen 12. listopada 2018. godine, objavljen je u Narodnim novinama broj: 94/2018 te stupa na snagu 1. studenog 2018. godine.

Ovim se Zakonom prenosi Direktiva 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, kojom je u potpunosti uređeno elektroničko izdavanje računa u postupcima javne nabave.

Zakon unosi novosti u postupke javne nabave te donosi obveze izdavateljima i primateljima računa (javnim naručiteljima) u postupcima javne nabave.

Od 1. prosinca 2018. javni naručitelji su obvezni zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

Od 1. srpnja 2019. izdavatelji elektroničkih računa obvezni su izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi.

Prema navedenom, tek od 1. srpnja 2019. postaje obavezno izdavanje elektroničkih računa „prema“ javnim naručiteljima, a do tada je moguća izrada računa u dosadašnjem obliku.

TI ERP  je već nekoliko godina potpuno integriran s FINA e-račun servisom, pa naši korisnici mogu i ranije krenuti sa izdavanjem računa u elektroničkom obliku i koristiti sve prednosti ovakvog načina izdavanja računa.

Comments are closed.