Uspješno implementiran TI4HR u Zlatarska radiona Križek

Zlatarska radiona Križek (Korisnik) vodeći je proizvođač srebrnog i zlatnog nakita u Hrvatskoj sa tradicijom dužom od 75 godina. Sjedište Korisnika je u Donjoj Lomnici, u Zagrebačkoj županiji, a trenutno zapošljava 50 radnika.

Na zahtjev Korisnika, Osmi bit je uspješno implementirao vlastito programsko rješenje za upravljanje ljudskim resursima ‘Times Integrator  TI4HR ‘ sa modulima Upravljanje kadrovima i Upravljanje vremenom.

Korisnik je implementacijom Times Integrator TI4HR rješenja dobio uspješno vođenje evidencije radnika sa mogućnošću upisa svih bitnih podataka (osobnih podataka, podataka vezanih za obračun plaće, prava na godišnji odmor, svi dokumenti u PDF-u …)

Samu prijavu i odjavu prisutnosti na radnom mjestu radnici evidentiraju putem kartice ili otiska prsta na terminalu koji se nalazi na ulazu u radni prostor i koji je povezan s aplikacijom Times Integrator 4HR – modul Upravljanje vremenom – šihterica.

Korištenjem TI 4HR – a Korisnik je dobio sljedeće:

  • Evidenciju stvarnih sati rada i evidenciju viška i manjka sati temeljem čega može raditi preraspodjelu sati
  • Evidenciju raznih vrsta odsutnosti (službeni izlaz, privatni izlaz, pauza..),
  • Kalendar sa planiranim vrstama odsutnosti,
  • Planiranje radnog vremena i usporedbu sa realiziranim satima
  • Administracijom šihterice podlogu za obračun plaće
  • Planiranje i raspored godišnjeg odmora, rješenja i obavijesti o godišnjem direktno iz aplikacije
  • Obavijesti o obavezama po zakonu o zaštiti na radu
  • Ispis uputnice za liječnički pregled

Ujedno su se stekli preduvjeti za integraciju s budućim programskim rješenjem za praćenje proizvodnje i evidenciju utroška vremena po radnom nalogu, a time i uvid u učinkovitost (KPI) radnika.

Comments are closed.