Slikoviti prikaz rada s Times Integrator ERP rješenjem

Times Integrator ERP je snažan INTEGRIRANI POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAV koji će vaše poslovanje učiniti još efikasnijim. Njegova izuzetna pouzdanost ima tri oslonca: vrhunska softverska tehnologija, bogato iskustvo razvojnog tima i velika baza postojećih korisnika koja, u suradnji s razvojnim timom, potiče neprekidno usavršavanje sustava.

FINANCIJE (glavna knjiga i salda konti)

Modul Financijsko knjigovodstvo TI ERP-a sadrži sve potrebno za samostalno vođenje financijskog poslovanja tvrtke. Koriste ga knjigovodstva tvrtki, ali i knjigovodstveni servisi čiji korisnici također koriste TI ERP, kako bi sustavno i jednostavno bilježili financijske dokumente te na jednostavan način ispunjavali sve zakonske obveze. Velik broj izvještaja omogućavaju rukovodstvu najkvalitetniju podršku u donošenju poslovnih odluka, a funkcija samostalnog kreiranja izvještaja dodaje mogućnosti menadžerskog knjigovodstva.

Kratki popis funkcionalnosti:

 • Knjige ulaznih i izlaznih računa
 • Xml URA za sve obveznike PDV-a
 • Evidencija i obračun poreza na dodanu vrijednost (PDV)
 • Evidencija stjecanja i isporuka dobara i usluga iz EU (PDV-S i ZP)
 • Prijenos porezne obveze (PPO)
 • Učitavanje računa sa eFina servisa (E-računi) u knjigu UR-a
 • Generiranje temeljnica na temelju šema knjiženja
 • Generiranje datoteke s virmanima za banku
 • Učitavanje izvoda iz datoteke koju šalje banka u masku za knjiženje izvoda
 • Automatsko ili ručno zatvaranje uplata i računa
 • Putni nalozi
 • Blagajna
 • Kompenzacije
 • Evidencija kreditnih kartica i automatsko zatvaranje s uplatama kartičarske kuće
 • Obračun kamata
 • Devizno poslovanje
 • Izvješća ročnosti, salda konti izvješća i izvješća glavne knjige
 • Jednostavni RDG po mjesecima, paralelno za sve mjesece tekuće godine
 • Samostalno kreiranje menadžerskih izvješća na temelju podataka iz glavne knjige
 • GFI – prijenos podatak iz glavne knjige u finin excell
NABAVA

Obzirom da politika naručivanja robe ili materijala ovisi o više faktora (djelatnost tvrtke, veličina tvrtke, kanali dobave, odnos s dobavljačima, načini plaćanja i sl.) postoje i različiti načini za izračunavanje optimalnih količina koje će uspješno zadovoljiti potrebe korisnika.
Modul Nabava TI ERP-a omogućava korisniku jednostavno generiranje narudžbi prema dobavljaču po više kriterija s ciljem optimizacije zaliha.
Kratki popis funkcionalnosti:

 • Izrada ručne narudžbe ili učitavanje iz excela
 • Generiranje narudžbi prema raznim kriterijima
 • Zatvaranje narudžbi i praćenje stanja narudžbi
 • Isključivanje ili uključivanje artikala iz asortimana za naručivanje
 • Mogućnost uporabe dodatnih kriterija za filtriranje artikala koji se naručuju
 • Generiranje dokumenata u maloprodaji ili veleprodaji na osnovu narudžbe
 • Kontrola pristigle robe skeniranjem pomoću prijenosnog bar kod čitača i kreiranje dokumenta s razlikom prema narudžbenici
VELEPRODAJA

Modul se sastoji od komercijalnog, skladišnog i  robno-materijalnog poslovanja te time obuhvaća sve poslove i procese potrebne za vođenje veleprodaje.

Kratki popis funkcionalnosti:

 • Grupiranje artikala u jednu ili više grupa
 • Skladišni dokumenti
 • Kalkulacija po dokumentima
 • Transport i pakiranje
 • Računi i fiskalizacija
 • Ugovori i fakturiranje po ugovorima
 • Radni nalozi
 • Nalozi za otpremu (komercijalno stanje skladišta)
 • Predefinirani cjenici za kupca
 • Generiranje dokumenata na osnovu ASCII datoteka
 • mogućnost upisa dokumenata ili inventure pomoću prijenosnog android terminala
 • Minimalne i maksimalne zalihe po skladištima
 • Inventura
 • Povratna naknada za ambalažu,
 • Pozicije artikala na skladištima,
 • Praćenje po serijskim brojevima
 • Praćenje po klasifikatorima
 • Predefinirani rabati po raznim kriterijima, kaskadni rabat
 • EDI protokol za dokumente: narudžbenica, primka, račun…
 • Slanje i primanje E-računa
 • Razne analize i rekapitulacije (dani ležanja, koeficijent obrtaja, stanja skladišta, ruc sa svim kombinacijama itd..)
MALOPRODAJA

Maloprodaja je modul TI ERP-a za vođenje maloprodajnog poslovanja korisnika. Kreiran je tako da sadrži uredsko poslovanje i poslovanje maloprodajnih objekata te u potpunosti zadovoljava sve potrebe klijenata
Kratki popis funkcionalnosti:

 • Grupiranje artikala u jednu ili više grupa
 • Vrste pakiranja
 • Ulazni i izlazni dokumenti
 • Predefinirane kalkulacije
 • Razne opcije popusta
 • Fiskalizacija
 • Generiranje dokumenata na osnovu ascii datoteka
 • Razni zapisnici (o promijeni nabavnih ili maloprodajnih cijena, o zamjeni šifara, o višku…it)
 • Inventura
 • Komisija u sklopu maloprodaje
 • Klasifikatori
 • Rezervacija artikala
 • Članovi kluba
 • Marketinške akcije
 • Poklon bonovi
 • Povezivanje blagajne sa people counterom
 • Povezivanje blagajne i vage
 • Slanje fina e računa putem fina e servisa za veleprodajne račune iz maloprodaje
 • Prodaja bonova putem blagajne i web servisa
 • Edi razmjena dokumenata
 • Automatska autorizacija naplate karticama
 • Mobilno skladište
 • Menadžerski izvještaji na mobitelu
MALOPRODAJA - FISKALNA BLAGAJNA

Kratki popis funkcionalnosti

 • Izdavanje fiskalnog računa na računalu (blagajni) ili android mobitelu
 • Fiskalni gotovinski ili R1 račun
 • Veleprodajni računi sa načinom plaćanja Transakcijski račun
 • povrat PDV-a
 • povrat ili zamjena robe
 • stoniranje računa
 • mogućnost zabrane ili upozorenja za prodaju artikala u minus
 • Popusti
 • Evidencija stanja prodavaonice
 • Inventura na blagajni
 • Prijenos podataka
UGOSTITELJSTVO

Ugostiteljstvo je modul za centralno vođenje ugostiteljskog poslovanja. Omogućava korisniku potpun nadzor i kontrolu poslovanja, uštedu vremena u operativnom i uredskom poslovanju, jednostavnost u radu i obuci te omogućava brzinu i efikasnost ugostiteljskog osoblja. Modul se sastoji od tri aplikacije, za uredsko poslovanje, aplikaciju za narudžbe i naplate te aplikacije za fiskalnu blagajnu.

Kratki popis funkcionalnosti:

 • Matični podaci
 • Normativi
 • Cjenici
 • Skladišta u objektima
 • Razni predefinirani popusti
 • Predefinirane kalkulacije
 • Predkalkulacije prodajne cijene
 • Plan nabave
 • Ulazni dokumenti
 • Izlazni dokumenti
 • Kalkualcija po dokumentima
 • Trgovačka roba u ugostiteljstvu
 • Članovi kluba
 • Nalozi za odgođeno plaćanje
 • Nalozi za fakturiranje u RCP ili MAR
 • Razni pregledi i rekapitulacije
UGOSTITELJSTVO - FISKALNA BLAGAJNA

Kratki popis funkcionalnosti

 • Izdavanje fiskalnog računa na računalu (blagajni) ili android mobitelu
 • Fiskalni gotovinski ili R1 račun
 • Veleprodajni računi sa načinom plaćanja Transakcijski račun
 • Narudžba po stolovima
 • Razni nalozi za odgođeno plaćanje
 • stoniranje računa
 • Popusti
 • Evidencija stanja prodavaonice
 • Inventura na blagajni
 • Prijenos podataka
 • izvještaji
OBRAČUN PLAĆA i DRUGIH DOHODAKA

Obračun plaća je modul TI ERP-a koji svoju punu funkcionalnost postiže integracijom s aplikacijom za upravljanje ljudskim potencijalima (TI 4HR) i modulom za evidenciju radnog vremena.

Kratki popis funkcionalnosti:

 • Matični podaci radnika
 • Samostalno šifriranje zarada i doprinosa
 • Obračun plaće
 • Rekapitulacije obračuna
 • Liste obračuna
 • Automatski izračun prosjeka na zaradama
 • Upravljanje i obračun ovrha i obustava
 • Obrasci i potvrde, slanje platnih lista na e-mail
 • Hzzo R1 obrazac iz programa
 • Generiranje datoteke JOPPD obrasca za slanje na poreznu
 • Generiranje datoteke virmanskih plaćanja
 • Drugi dohodak
 • Obračun honorara
DUGOTRAJNA IMOVINA

Modul Dugotrajna imovina TI ERP-a služi za evidentiranje i vođenje dugotrajne imovine tvrtke. Koristeći i funkciju generiranja temeljnice, obračun i knjiženje troškova amortizacije je kratkotrajan proces pa ga nije problem knjižiti svaki mjesec tako da menadžer ima realne troškove svakog mjeseca.
Kratki popis funkcionalnosti:

 • Unos inventara
 • Amortizacija po linearnoj metodi
 • Promjena vrijednosti osnovnog sredstva
 • Obrasci PA i PANO
 • Inventura
 • Zaduženja radnika
 • Ispis naljepnica sa bar kodom za označavanje osnovnih sredstava
 • Inventura pomoću prijenosnog čitača bar koda
SITNI INVENTAR

Modul Sitan inventar TI ERP-a služi za evidentiranje i vođenje sitnog inventara tvrtke. Može se raditi primka sa kalkulacijom za određeno skladište ili za subjekt ukoliko inventar ide u upotrebu na određeni subjekt. Koristeći i funkciju generiranja temeljnice, knjiženje svih primki, ulaznih i izlaznih dokumenata je vrlo jednostavno i kratko.

Kratki popis funkcionalnosti:

 • Šifrarnik sitnog inventara
 • Zaduženja i razduženja sitnog inventara
 • Inventura sitnog inventara
 • Pregledi
MARINA

Marina je modul  koja omogućava  kvalitetno i efikasno vođenje upravljanje marinama. Modul je kreiran kako bi u najvećoj mogućoj mjeri zadovoljio potrebe korisnika u radu u internacionaliziranoj sredini.

Kratki popis funkcionalnosti:

 • Matični podaci
 • Import tečajne liste
 • Višejezičnost
 • Prijava i odjava plovila
 • Fiskalizacija gotovinskih računa
 • Ugovori i fakturiranje ugovora
 • Generiranje ASCII  datoteka za eVisitor
 • Generiranje ASCII  datoteka za eCrow
 • Grafički prikaz
RECEPCIJA HOTELA

Hotelsko poslovanje/recepcija je modul  za vođenje cjelokupnog hotelskog poslovanja korisnika. Omogućava korisniku potpun nadzor i kontrolu poslovanja, uštedu vremena u operativnom i uredskom poslovanju, jednostavnost u radu i obuci te omogućava brzinu i efikasnost osoblja

Kratki popis funkcionalnosti:

 • Matični podaci
 • Cjenik usluga
 • Rezervacije
 • Vaucheri
 • Prijave i odjave
 • Plan dnevnih potreba za obroke
 • Fiskalni računi ili negotovinski računi
 • Generiranje ASCII  datoteka za eVisitor

KARAKTERISTIKE SUSTAVA:

POUZDANOST
Sustav ima 99,9% -tnu stabilnost i konzistentnost podataka, robusnost koja se očituje u neograničenom broju radnih mjesta i neograničenom broju podataka (potrebno samo zadovoljiti zahtjeve za opremom). Kvaliteta dokazana u praksi: preko 1200 instaliranih radnih stanica diljem RH i BiH.

ODRŽAVANJE S JEDNOG MJESTA
Problemi? Nazovite – riješeno! Nema čekanja na dolazak stručne osobe! Sve intervencije, pomoć i slanje novih verzija radimo iz našeg prostora. Nove verzije šalju se na centralno računalo i automatski se instaliraju na radnu stanicu pri njenom prvom sljedećem prijavljivanju na sustav.

VELIKI BROJ IZVJEŠTAJA NAMIJENJEN MENADŽMENTU
Times Integrator moćan je alat koji pomaže rukovodstvu u nadgledanju poslovanje tvrtke. Veliki broj pravovremenih i točnih financijskih i ostalih izvještaja pruža rukovodstvu podatke za potpunu podršku u odlučivanju. Mogućnost samostalnog kreiranja izvještaja.

ORACLE BAZA I ALATI MODERNA TEHNOLOGIJA NA POSTOJEĆOJ OPREMI
Times Integrator izrađen je u Oracle tehnologiji (baza i razvojni alat) što predstavlja moderno i kvalitetno ERP rješenje, koje radi vrlo brzo na običnim osobnim računalima i ne zahtjeva snažnu informatičku komunikacijsku opremu. Dovoljna je oprema koja podržava rad pod Windows okruženjem.

NEOVISNOST O LOKACIJI RADNOG MJESTA
Radite na prijenosnom računalu s bilo koje lokacije! Korisnik može raditi u Times Integrator ERP-u na bilo kojoj dislociranoj lokaciji kao da je na lokalnoj mreži. Potrebna je samo telefonska ili neka druga veza prema centralnom sustavu.

MOGUĆA KOMBINACIJA CLIENT-SERVER I WEB ARHITEKTURE
Dodatkom aplikacijskog servera moguće je koristiti i WEB arhitekturu za rad s dislociranih lokacija u kombinaciji s client – server arhitekturom na centralnoj lokaciji.

VIŠESTRUKE DIREKTNE I INDIREKTNE UŠTEDE
Jednom upisani podatak samo se dalje prosljeđuje nizom automatskih i poluautomatskih funkcija uz 30%-50% uštede u vremenu obrade.

ZATRAŽITE INFORMATIVNU PONUDU ili nas kontaktirajte na ++385 1 4444 200 

DODATNE USLUGE KOJE BI VAS MOGLE ZANIMATI

Times Integrator 2 GOTimes Integrator 4 Human ResourcesIkona rješenja za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima TI DOCTimes Integrator Business IntelligencePANTHEONIkona Times Integrator rješenja za webshopove (TI WEB SHOP)
Summary
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
3.5 based on 3 votes
Software Name
Times Integrator ERP
Operating System
Windows, Oracle
Software Category
knjigovodstveni program, besplatna ponuda, ERP, računovodstvo, veleprodaja, maloprodaja, ugostiteljstvo, recepcija, marina, računovodstveni program, organizacija poslovanja
Landing Page