Obračun plaća je modul TI ERP-a koji svoju punu funkcionalnost postiže integracijom s aplikacijom za upravljanje ljudskim potencijalima (TI4HR) i modulom za evidenciju radnog vremena. Unose se vrijednosti bodova i fond sati po mjestima troška, zarade po satima za svakog radnika i nakon toga slijedi obračun plaća po navedenim parametrima. Obračuni plaća automatski se knjiže u glavnu knjigu (modul Financijsko knjigovodstvo) generiranjem temeljnica putem shema knjiženja. Upravljanje obustavama i izračun prosjeka u plaćama su u potpunosti automatizirani procesi. Modul obuhvaća i generiranje datoteka za JOPPD obrazac za Poreznu upravu te datoteka s virmanskim nalozima za uplate/isplate preko banaka, kako na redovne tako i na zaštićene račune.

Modul u potpunosti zadovoljava sve potrebe malih, srednjih i velikih korisnika raznih industrijskih vertikala, a specifičnosti se određuju parametriziranjem u dogovoru s korisnikom.

Uz razne izvještaje i rekapitulacije moguće je raditi i dodatne napredne upite u svrhu kvalitetnije pretrage podataka.

Uz razne izvještaje i rekapitulacije moguće je raditi i dodatne napredne upite u svrhu kvalitetnije pretrage podataka.

Osim samih funkcionalnosti modula moguće je definirati i razinu prava operatera (na funkcionalnost, na akciju putem gumba, na pravo uvida u točno određeni podatak npr. bruto plaću/koeficijent).

KRATKI POPIS FUNKCIONALNOSTI:

Matični podaci su osnova funkcioniranja modula; njih čine osnovni podaci o poduzeću, mjesta troška, općine, banke, sindikati, kreditori, vrste zarada, evidencija radnika, itd.

Da bi se plaća za radnika mogla obračunati potrebno je:

  • Upisati podatke o radniku u evidenciju radnika;
  • Šifrirati vrste zarada: one se samostalno šifriraju prema potrebama korisnika te se jednostavnim formulama određuje način izračuna svake od njih; one mogu biti npr. redovan rad, bolovanje na teret firme i na teret HZZO-a, prekovremeni rad i slično.

Obračunski elementi su elementi/parametri na osnovu kojih se izračunavaju plaće radnika. Oni mogu biti unešeni na nekoliko načina:

  • Prijenosom iz evidencije radnog vremena – prenose se sati svih evidentiranih zarada u određenom vremenskom razdoblju za koje se radi obračun plaća;
  • Uvozom podatka iz excela koji ima striktno definiranu strukturu;
  • Ručnim unosom svih podataka;
  • Generiranjem podataka na osnovu jednog od prošlih obračuna.

JOPPD obrazac se generira na osnovu napravljenog obračuna plaća; moguće je u isti JOPPD obrazac ubaciti više obračuna te ažurirati podatke uključujući i tzv. masovnu promjenu. 

Virmani/virmanski nalozi se generiraju po napravljenom obračunu plaća; kreiraju se nalozi za uplate doprinosa, poreza, prireza, nalozi za otplate kredita, obaveza po sudskim obustavama/ovrhama te nalozi za isplatu plaća i naknada, kako na redovne račune radnika tako i na one zaštićene.

Godišnji obračun poreza i prireza za one radnike koji tijekom godine nisu iskoristili olakšice u cijelosti.

Izvještaji: kartice plaća, porezne kartice, JOPPD obrazac, R1 HZZO obrazac, RAD-1G obrazac, Tablica 01/11 HZMO, obračunske liste, kumulativi plaća, rekapitulacije na različitim razinama, izvozi u Excel.

DODATNE FUNKCIONALNOSTI:

  • Upravljanje obustavama – program automatski obračunava i obustavlja kredite i sudske obustave na plaći prema prednosnom redoslijedu obustava i u iznosima koji su mogući/dozvoljeni u skladu sa zakonskim odredbama;
  • Automatski izračun prosjeka u zaradama – za svaku zaradu posebno (bolovanja, godišnji odmor, itd.) može se definirati formula za obračun prosjeka;
  • Slanje platnih lista na e-mail – platne liste se mogu poslati radnicima na osobni e-mail s linkom za potvrdu primitka obračunske liste;
  • Obračun drugog dohotka – prema različitim obračunskim tipovima.
ZATRAŽITE INFORMATIVNU PONUDU ili nas kontaktirajte na +385 1 4444 200 

DODATNE USLUGE KOJE BI VAS MOGLE ZANIMATI

Summary
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
3.5 based on 3 votes
Software Name
Times Integrator ERP
Operating System
Windows, Oracle
Software Category
knjigovodstveni program, besplatna ponuda, ERP, računovodstvo, veleprodaja, maloprodaja, ugostiteljstvo, recepcija, marina, računovodstveni program, organizacija poslovanja
Landing Page