business intelligence, poslovna inteligencija

Vrijednost pravovremene i točne informacije je neupitna. Stalna potreba za unapređenjem procesa prikupljanja, pohrane, organizacije, distribucije i prezentacije informacija, konstantno, postavlja nove zahtjeve prema razvoju informatičkih sustava.

Business Intelligence (BI) je široko područje aplikacija i tehnologija za prikupljanje, pohranu, analizu i prezentaciju informacija kao podrška u donošenju poslovnih odluka.

Moderan BI sustav će nakon implementacije korisniku omogućiti napredno korištenje podataka prikupljenih iz više izvora i grupiranih na unaprijed definirane načine u smislu prilagodljivog izvještavanja, provedbe statističkih i kvantitativnih analiza, ad hoc upita, konsolidacije podataka i implementacije sustava ranog upozorenja.

Times Integrator BI rješenje kao cjelovito i integrirano rješenje za poslovno izvještavanje temeljeno na Oracle BI platformi (Standard Edition One, Enterprise Edition, Foundation Suite) je u mogućnosti pružiti kvalitetnu podršku poslovnom odlučivanju uz bitnu karakteristiku skalabilnosti koje omogućava linearno širenje sukladno širenju poslovanja korisnika.

Osim kvalitetne BI platforme od kritične je važnosti i kvaliteta implementacije koja u slučaju Times Integrator BI – Business Intelligence rješenja prati visoke standarde s projektnim pristupom i osigurava rješenje koje osim što integrira poslovne aplikacije s ostalim sustavima nudi i mogućnost prilagodbe prema potrebama pojedinih korisnika. Upravo tijekom implementacije se odvijaju i najvažnije prilagodbe, kreira BI skladište podataka u koju će biti pohranjeni podaci iz raznih izvora, a u nekim slučajevima na osnovu zadanih kriterija i prilagođavani prije samog pohranjivanja u sustav.

Times Integrator BI rješenje jednostavno je za upotrebu i može osigurati kvalitetno izvještavanje na svim razinama managementa, od operativnog do strateškog. U sklopu rješenja sadržan je moćan mehanizam za izračune koristeći razne matematičke i statističke funkcije na podacima iz raznih izvora i različitih baza: ERP, druge analitičke baze podataka, razne vrste datoteka i sl.

Podatke je moguće obraditi i prezentirati u obliku tablica, raznih grafikona, zaokretnih tablica (pivot), mjerača, ljevkastih grafikona koji su u prilagodljivi, tj. podložni promjenama od strane korisnika. Ujedno su dostupne i „drilldown“ (dubinsko izvještavanje) mogućnosti.

Times Integrator BI rješenju moguće je pristupiti preko WEB (dostupnost 24/7 neovisno od lokacije) sučelja pri čemu se odmah prikazuje odabrani set izvještaja na nadzornim pločama, a dostupan sadržaj je definiran na razini korisnika, osobe koja se prijavljuje u sustav.

Krajnji korisnici mogu jednostavno i brzo kreirati vlastite upite, potom selektirati, analizirati, vizualizirati i ugraditi rezultate u novu prilagođenu nadzornu ploču ili ih generirati u različite formate datoteka i distribuirati svima kojima su informacije potrebne. 

Times Integrator BI je osmišljen za fleksibilnu implementaciju, kompanije mogu odabrati s kojim obuhvatom projekta žele početi, a naknadno nadograđivati sustav sukladno poslovnim potrebama.

Razvoj rješenja se temelji na filozofiji da poslovni korisnici mogu složene upite i analize podataka sami obavljati na sustavu, koristeći sučelje za poslovne korisnike koje ne zahtjeva kodiranje ili druge tehničke vještine, a sve u smjeru povećanja poslovne vrijednosti i smanjivanja ovisnosti o IT profesionalcima za potrebe izvještavanja i analize podataka.

Uspješno implementiran sustav Times Integrator BI izravno utječe na poslovanje tvrtke. Razlog tome je njegova integriranost sa samim vrhom postojećih poslovnih veza u organizacijskoj strukturi tvrtke čime se postiže veća uspješnost i učinkovitost poslovanja, dostupan tijek informacija (neposredan dostup do podataka) te donošenje odluka na osnovu kvalitetnih i pouzdanih informacija.

   Slika za poslovno rješenje Times Integrator Business Intelligence (TI BI)Kliknite za DOWNLOAD LETKA – Times Integrator BI

 

Times Integrator BI prednosti

Prednosti za korisnike Times Integrator BI – Business Intelligence rješenja:

 • intuitivno i jasno izvještavanje
 • jednoznačnost informacija na razini tvrtke/grupacije
 • ubrzani ciklusi izvještavanja
 • uvid u izvore i sljedove informacija
 • značajne uštede na obradi/unosu podataka i više vremena za analizu informacija
 • integracija s višestrukim izvorima podataka
 • prilagodljivo i nadogradljivo rješenje
 • skalabilna implementacija prema zahtjevima korisnika

Times Integrator BI reference

Referentna lista korisnika Times Integrator BI – Business Intelligence rješenja:

Izjava gđe. Sandre Ferek voditeljice nabave u Iris Douglas d.d.:

„ Times Integrator BI smo u Irisu primarno implementirali radi brzog i točnog  kreiranja analiza za potrebe periodičnog izvještavanja prema internacionalnim vlasnicima i u tom segmentu smo ostvarili značajne uštede na vremenu u pripremi i kontroli točnosti rezultata koje sada možemo iskoristiti za analizu poslovnih podataka i pravovremeno reagirati na prijetnje i prilike u svakodnevnom poslovanju. Naš BI sustav je i proširen specifičnim podacima koji su nama od ključnog značaja, a nisu bili dostupni u ERP sustavu ili ih je bilo komplicirano prikazati. Dodatne prednosti prepoznajemo i u prilagodbama sustava koje smo u međuvremenu brzo i jednostavno implementirali  što nam je omogućilo da budemo fleksibilni i agilno odgovorimo na potrebe koje su se u međuvremenu pojavile. Paralelno je stvorena podloga za samostalno kreiranje analiza na jednostavan i brz način što  nam je, uz poticanje kreativnosti i samostalnosti u radu, omogućilo bolji uvid u poslovanje i olakšalo donošenje poslovnih odluka na svim upravljačkim razinama.“

Izjava g. Filipović Žarka vlasnika tvrtki: Fibis, Fibis plus i Marina Hramina:

„Uvođenjem Times Integrator BI – Business Intelligence rješenja osigurali smo bolji uvid u poslovanje naših tvrtki i pomoću kvalitetnih i pravovremenih informacija, unaprijedili efikasnost managementa koji je sada u mogućnosti proaktivno odgovoriti izazovima poslovanja današnjice. Osim za analize na našim podacima, Times Integrator BI – Business Intelligence rješenje koristimo i za prikupljanje podataka od distributera koji rade na različitim informacijskim sustavima pa time objedinjujemo podatke i ostvarujemo još bolji uvid u situaciju na tržištu, a osim nas, pristup analizama ima i principal koji je također pohvalio kvalitetu rješenja.Osobno sam, koristeći BI sustav, kroz kvalitetne i pravovremene informacije uštedio veliku količinu vremena, a značajne uštede je postigao i management tvrtki. Vođeni pozitivnim iskustvima u razvojnu strategiju uključili smo i daljnja proširenja Times Integrator BI – Business Intelligence rješenja na područja koja nam prvotno nisu bila od primarnog značaja.“

Times Integrator BI karakteristike

Times Integrator BI – Business Intelligence – karakteristike rješenja s obzirom na uporabu:

 • razumljivost i jednostavnost uporabe (lokalizirano rješenje)
 • dostupnost s obzirom na vrijeme i lokaciju
 • obrada integriranih podataka iz raznih izvora na svim razinama tvrtke i/ili grupacije
 • konzistentnost informacija
 • sigurnost i kontrola prikaza informacija autoriziranim korisnicima
 • prilagodljivost od strane korisnika

Times Integrator BI – Business Intelligence sustav – karakteristike rješenja s obzirom na troškove/investiciju:

 • prihvatljiv s obzirom na cijenu
 • optimalna brzina i dinamika implementacije
 • visok ROI – brz povrat investicije
 • nizak TCO – trošak vlasništva
 • bez negativnih utjecaja na odvijanje postojećih procesa

Times Integrator BI funkcionalnosti

Times Integrator BI – Business Intelligence rješenje nad zajedničkom platformom objedinjuje sljedeće funkcionalnosti:

Nadzorne ploče (Dashboard)

 • personalizirano i interaktivno sučelje za internet preglednike uz trenutni prikaz i vizualizaciju sadržaja
 • izvještaji, mjerači, grafovi, komentari, obavijesti i drugo
 • “drill down” i navigacijske mogućnosti sve do transakcijskih podataka
 • zbirni izvještaji koji prikazuju puls poslovanja (sustav ranog upozorenja)
 • veze i navigacija na druge dostupne sadržaje
 • preuzimanje stranica u raznim formatima (PDF, Excel, Powerpoint…)

Times Integrator BI dashboard prikaz

Kreiranje novih upita/izvještaja (Oracle BI Answers)

 • 100% tanki klijent
 • rješenje za ad-hoc upite i analize s potpunom kontrolom nad podacima i strukturom izvještaja
 • personaliziran pristup sustavu s kontroliranim prikazom sadržaja u skladu s autorizacijom
 • intuitivno sučelje za jednostavno i brzo kreiranje i promjenu izvještaja/upita, analizu rezultata, prilagodbu vizualnog prikaza izvještaja
 • namijenjen za široku uporabu bez potrebe za programiranjem i znanjem programskih jezika
 • kreiranje kombiniranih prikaza izvještaja i ugradnja rezultata u personaliziranu kontrolnu ploču
 • povratni upis podataka u bazu podataka (writeback) i preuzimanje izvještaja u različitim formatima (PDF, excel, HTML, Powerpoint…)
 • velik broj ugrađenih funkcija za specifične analize podataka (standardna devijacija, trendovi,  rangovi, TopN, min-max, srednje vrijednosti, ABC…)

Times Integrator BI Answers prikaz

Proaktivna detekcija i upozorenja uz automatsko pokretanje izvještaja-(Oracle BI Delivers)

 • kreiranje agenata za automatsko pokretanje i distribuciju izvještaja
 • uvjetno pokretanje u skladu s radnim sljedovima i prioritetima isporuke
 • širok spektar uređaja za isporuku sadržaja (e-mail, dlanovnici, dojavljivači, mobiteli …)
 • napredne mogućnosti podešavanja dinamike pokretanja (jednokratno, dnevno, tjedno, mjesečno) s ponavljanjima u točno određeno vrijeme
 • analitički prikaz aktivnih agenata s prikazom posljednjeg i slijedećeg pokretanja

Izrada i objava visokoformatiranih izvještaja (Oracle BI Publisher)

 • rješenje za kreiranje, upravljanje i dostavu svih poslovnih dokumenata i izvještaja
 • izvještaji na temelju predložaka (PDF, Word, Excel)
 • omogućuje definiranje upita za izvještaj, koristeći jednostavno web sučelje i kreiranje visoko formatiranih prikaza
 • report server generira dokumente i može ih dostaviti na višestruke lokacije


ZATRAŽITE INFORMATIVNU PONUDU ili nas kontaktirajte na +385 1 4444 200 
 
 

DODATNE USLUGE KOJE BI VAS MOGLE ZANIMATI

Summary
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
4 based on 5 votes
Software Name
Times Integrator BI
Operating System
Windows, Oracle
Software Category
Business Intelligence, izvještavanje, upravljanje , kontrola poslovanja, konzalting, besplatna ponuda
Landing Page