Modul Veleprodaja se sastoji od komercijalnog, skladišnog i robno-materijalnog poslovanja te time obuhvaća sve poslove i procese potrebne za vođenje veleprodaje. Modul u potpunosti zadovoljava sve potrebe malih, srednjih i velikih korisnika raznih industrijskih vertikala, a specifičnosti se određuju parametriziranjem u dogovoru sa korisnikom. Osim samih funkcionalnosti modula, moguće je i prava operatera definirati zaporkom po vertikali (moduli, menu-i, gumbi) i horizontali (skladištu) . U aplikaciji je moguće uključiti i Višejezičnost (ekrani, matični podaci, izvještaji) koja se definira na razini operatera. Uz preko 900 kombinacija raznih izvještaja i rekapitulacija, moguće je raditi i dodatne napredne upite za lakšu pretragu podataka. Modul je moguće povezati i sa drugim aplikacijama kao što su EDI (protokol za izmjenu dokumenata sa drugim subjektima) i FINA e-račun.

KRATKI POPIS FUNKCIONALNOSTI

Matični podaci su osnovni podaci za poslovanje firme. Osnovni matični podaci za unos su kategorije artikala (trgovačka roba, komisijska roba, usluge, ambalaža), jedinice mjere, grupe i nadgrupe artikala, vrste pakiranja, izvještajne jedinice mjere, parametri artikala, deklaracije, tarifni brojevi, partneri, dispozicije, načini plaćanja, skladište, fakturna mjesta, države, podaci o poduzeću, mjesta troška itd.

Skladišni dokumenti se dijele na ULAZNE i IZLAZNE dokumente:

Ulazni dokumenti u TI ERP Veleprodaji su: primka, primka iz maloprodaje, primka iz ugostiteljstva ,primka za robu iz komisije, predatnica, povratnica od kupca (reklamacija), početno stanje, povratnica iz maloprodaje, zapisnik o višku ili manjku, storno svih dokumenata.

Izlazni dokumenti u TI ERP Veleprodaji su: otpremnica, otpremnica za maloprodaju, otpremnica za ugostiteljstvo ,izdatnica, izdatnica za reklamu, izdatnica za vlastitu potrošnju, zapisnik o zamjeni šifara, izdatnica , povratnica dobavljaču, revers, otpis, storno svih dokumenata.

Međuskladišnica je dokument kojim se roba razdužuje s jednog skladišta na drugo skladište. Postoje dvije mogućnosti: ulazna i izlazna istovremeno ili ulazna sa odgodom (generiranjem po izlaznoj međuskladišnici).

Kalkulacija po dokumentima (ručno) do nabavne cijene radi se po izradi ulaznog skladišnog dokumenta na način da program kopira stavke, a unose se vrijednosti stavaka dokumenta. Moguće je raditi kalkulaciju za sljedeće ulazne dokumente: primka, primka za robu iz komisije, početno stanje, povratnica dobavljaču, povratnica od kupca, primka iz maloprodaje, povratnica iz maloprodaje, primka iz ugostiteljstva i povratnica iz ugostiteljstava.

Kalkulacija po dokumentima (generiranje) – Generiranje kalkulacija po ulaznim dokumentima na osnovu preddefiniranih kalkulacija cijena po dobavljačima.

Predefinirane kalkulacije pomoćna je tablica za upravljanje nabavnim i veleprodajnim cijenama. U tablici se unosi artikl, partner, valuta, nabavna cijena, marža i veleprodajna cijena te je moguće ukalkulirati i dodatne troškove (prijevoz, carina i ostali troškovi).

Vrste pakiranja je opcija koja se koristi u slučaju da artikl ima više različitih barkodova (npr. barkod za paket od 24 kom ili 12 komada ili se na postojećem jediničnom artiklu mijenja barkod).

Fakturiranje je izrada veleprodajnih računa koji se mogu izrađivati po otpremnici, nalogu za fakturiranje ili za uslugu. Jedan račun može sadržavati neograničen broj otpremnica ili naloga za fakturiranje. Računi se mogu izrađivati u raznim valutama.

Računi za predujmove i storno računa za predujmove izrađuju se po primitku uplate za robu ili usluge koje nisu isporučene u poreznom razdoblju. Kod izrade računa program upozorava o postojanju računa za predujam koji se stornira i povezuje sa računom.

Predračun/Ponuda je dokument koji se može, a i ne mora izraditi. Prilikom izrade predračuna/ponude vidljivi su sljedeći podaci o artiklu:

 • Prosječna nabavna ili zadnja nabavna cijena
 • RUC
 • Stanje artikala po svim skladištima
 • Komercijalno stanje artikala
 • Roba u dolasku po narudžbama
 • Zadnji uvjeti prodaje kupac – artikl

Kreditni limiti su funkcionalnost veleprodaje u kojoj se definira upozorenje ili zabrana izrade predračuna, otpremnice ili računa prema upisanom limitu za kupca i otvorenim računima u modulu Financijsko knjigovodstvo.

Fiskalizacija računa u veleprodaji odrađuje se ukoliko se koriste na računima vrste plaćanja novčanice, kartice ili ostalo. Prilikom ispisa računa program će automatski fiskalizirati račun. U slučaju da prilikom ispisa računa nema Interneta kroz opciju naknadne fiskalizacije moguće je naknadno fiskalizirati račune. Opcija: automatska fiskalizacija koja se odrađuje sve dane uključujući vikende i praznike.

Ugovori i fakturiranje po ugovorima – generiranje računa po ugovorima omogućava vrlo brzu izradu faktura za usluge koje se ponavljaju u određenim razdobljima kao što su npr. najmovi, održavanja i slično.

Radni nalozi rade se po predračunu ili samostalno kreiranjem radnog naloga. Za svaku uslugu koja se nalazi u radnom nalogu moguće je upisati sastavnicu (plan) i nabavnu cijenu. Funkcionalnosti su:

 • Pregled Radnih naloga po raznim kriterijima (otvoreni, djelomično otvoreni, zatvoreni, itd.)
 • Unos sati rada po djelatnicima i po stavkama radnog naloga (unosi voditelj, ali postoje i licence za radnika pa može i sam radnik unositi sate rada po stavkama naloga)
 • Mogućnost unosa vrste rada (redovni rad, prekovremeni rad, …)
 • Statusi realizacije radnog naloga po bojama
 • Oznaka naloga da je napravljen Kraj rada
 • Rekapitulacija radnih naloga po godini, datumu, uslugama, vrsti rada, statusu realizacije, itd
 • Obračun radnog naloga po satima, djelatniku, mjestu troška, kumulativno, pojedinačno, itd
 • Konačni obračun radnog naloga sa podacima: ukupno sati rada po planu, po djelatniku, ukupno utrošeno, ukupno razlika
 • Fakturiranje usluge po završenom radnom nalogu

Nalozi za otpremu kreiraju se po realiziranom predračunu. Prema kreiranim nalozima za otpremu moguće je pratiti komercijalno stanje skladišta koje može biti podloga za izrade narudžbi prema dobavljačima.

Cjenik u modulu Veleprodaje služi za definiranje raznih kombinacija cijena za različite kupce i u različitim valutama. Cijena se može definirati prema sljedećim kriterijima: artikl, artikl – partner, artikl – skladište, artikl – partner – dispozicija. Osim ručnog unosa, cjenik je moguće i importirati putem Excela ili CSV-a ili se puni automatski prilikom izrade kalkulacije.

Minimalne i maksimalne zalihe određuje se na razini artikla kako bi se u izvještajima o stanju skladišta moglo pratiti stanje po definiranim minimalnim ili maksimalnim zalihama.

Inventura se može raditi neograničeni broj puta, kao sama kontrola prodajnog mjesta za neku grupu artikala ili samo jednom godišnje prema zakonskoj regulativi. U inventuri postoje mogućnosti unosa inventurnog stanja ili izrade popisne liste ili generiranja stanja po knjigama. Po upisanoj inventuri moguće je generirati zapisnike o višku ili manjku te otpise po pravilniku i iznad pravilnika. Po završetku inventure moguće je ispisati raznu knjigovodstvenu dokumentaciju. Za bržu realizaciju inventure, moguće je koristiti prijenosne bar kod čitače s Android operativnim sustavom i aplikacijom TI2GO.

Povratna naknada za ambalažu se definira u matičnim podacima o artiklima. Prema upisanoj povratnoj naknadi na artiklu i cijeni povratne naknade program kod ulaza i izlaza robe kalkulira povratnu naknadu na veleprodajnu cijenu.

Pozicije artikala na skladištima je moguće definirati za svaki artikl kako bi prilikom ispisa izlaznih dokumenata program ispisao „Prateći list“ s podatkom o poziciji artikla.

Serijski brojevi koriste se za praćenje artikala po serijskom broju na ulaznim i izlaznim dokumentima. Radi se ispis otpremnice sa serijskim brojevima i jamstveni list. Moguć je pregled kartice artikala po serijskom broju, pregled dokumenata bez unosa serijskih brojeva i stanje skladišta po serijskim brojevima.

Klasifikatori služe za praćenje artikala po raznim dodatnim atributima (boja, veličina, itd…).

Rabati se mogu predefinirati po raznim kriterijima i raznim tipovima izračuna. Izračuni regularnih rabata: 

 • Obračunava se na osnovni veleprodajnog iznosa ili
 • Obračunava se na veleprodajni iznos umanjen na prethodno obračunati rabat (kaskadni)

Rabat se može predefinirati na osnovu sljedećih kriterija: datum od-do, artikl, grupa artikala, partner, grupa partnera, skladište.

Mobilno skladište je android aplikacija koja služi za brži unos inventure ili svih ulaznih i izlaznih dokumenata.

Menadžerski izvještaji na mobitelu služe za bolji uvid u rezultate poslovanja korisnika TI ERP-a. „Menadžerski izvještaji na mobitelu“ dostupni su korisniku na bilo kojem uređaju putem WEB preglednika.

RAZNE DRUGE OPCIJE SU:

 • Slanje FINA e-Računa putem FINA e-Servisa za veleprodajne račune iz veleprodaje
 • EDI razmjena dokumenata s dobavljačima
 • Generiranje narudžbe za svako skladište na temelju raznih algoritama, objedinjavanje narudžbi iz više objekata u jednu za jednog dobavljača, pretvaranje narudžbe u EDI format
 • Izrada primke putem prijenosnog čitača bar koda, kontrola s dokumentom dobavljača i generiranje dokumenta s razlikom
 • Generiranje ASCII dokumenata – izrada dokumenata iz TI2GO modula
 • Evidencija vozila/strojeva služi za praćenje servisnih radnih naloga
 • Odobrenje izlaznih računa u slučaju da korisnik ima instaliran modul TI DOC
 • Izrada primki na blagajni (dovoljno je skenirati bar kod artikla i upisati broj komada)
 • Automatsko kreiranje dokumenata sa terena sa aplikacijom za mobilnu prodaju TI2GO
 
ZATRAŽITE INFORMATIVNU PONUDU ili nas kontaktirajte na +385 1 4444 200 
 

DODATNE USLUGE KOJE BI VAS MOGLE ZANIMATI

Summary
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
3.5 based on 3 votes
Software Name
Times Integrator ERP
Operating System
Windows, Oracle
Software Category
knjigovodstveni program, besplatna ponuda, ERP, računovodstvo, veleprodaja, maloprodaja, ugostiteljstvo, recepcija, marina, računovodstveni program, organizacija poslovanja
Landing Page