Modul Sitni inventar TI ERP-a služi za evidentiranje i praćenje zaduženja i stanja sitnog inventara tvrtke. Sve promjene vezane uz kretanje sitnog inventara evidentiraju se putem različitih dokumenata koji se knjiže u glavnu knjigu (modul Financijsko knjigovodstvo) generiranjem temeljnica putem shema knjiženja.

Modul u potpunosti zadovoljava sve potrebe malih, srednjih i velikih korisnika raznih industrijskih vertikala, a specifičnosti se određuju parametriziranjem u dogovoru sa korisnikom. 

Uz razne izvještaje i rekapitulacije moguće je raditi i dodatne napredne upite za lakšu pretragu podataka.

Osim samih funkcionalnosti modula moguće je definirati i razinu prava operatera (na funkcionalnost odnosno na neku akciju putem gumba).

KRATKI POPIS FUNKCIONALNOSTI:

Matični podaci su osnova funkcioniranja modula, neke je moguće i uvesti iz Excela/CSV-a; njih čine osnovni podaci o poduzeću, mjesta troška, skladišta odnosno subjekti (radnici ili mjesta troška), grupe sitnog inventara, evidencija sitnog inventara.

Dokumentima zaduženja/razduženja (primke, međuskladišnice, izdatnice, povratnice, primopredajnice, rashod, …) skladišta/subjekta prati se kretanje sitnog inventara.

Izvještaji: stanje sitnog inventara po skladištu/subjektu, knjigovodstvene kartice pojedinog sitnog inventara, rekapitulacije ulaza i izlaza, rekapitulacije knjigovodstvenih dokumenata na vieš razine uz mogućnost izbora grupiranja.

Inventura se može raditi neograničeni broj puta. Popisano stanje moguće je upisati ručnim unosom upisujući jednu po jednu šifru sitnog inventara ili korištenjem mobilnog uređaja s integriranim skenerom. Po upisanoj inventuri i po usporedbi popisanog stanja sa stanjem po knjigama za prikazani višak/manjak postoji mogućnost, putem jednog klika, kreiranja zapisnika o višku/manjku.

 
ZATRAŽITE INFORMATIVNU PONUDU ili nas kontaktirajte na +385 1 4444 200 
 

DODATNE USLUGE KOJE BI VAS MOGLE ZANIMATI

Summary
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
3 based on 4 votes
Software Name
Times Integrator ERP
Operating System
Windows, Oracle
Software Category
knjigovodstveni program, besplatna ponuda, ERP, računovodstvo, veleprodaja, maloprodaja, ugostiteljstvo, recepcija, marina, računovodstveni program, organizacija poslovanja
Landing Page