EU Fondovi: Realizacija projekta- Povećanje konkurentnosti uvođenjem IKT rješenja za optimizaciju poslovnih procesa-Osmi BiT

Kvalitetu tvrtke Osmi bit d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:

Povećanje konkurentnosti uvođenjem IKT rješenja za optimizaciju poslovnih procesa – OSMI BIT

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz natječaj „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“. Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke kroz uvođenje međunarodno priznatih normi, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka Osmi bit je uložila u uvođenje suvremenih IKT rješenja. Cilj je povećati vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog projekta doći će do (između ostalog):

  • Rasta prihoda od prodaje.
  • Ostvarenja prihoda od izvoza.
  • Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.
  • Održivog rasta i troškovne efikasnosti uz optimizirane i efikasne procese.
  • Razvoj novih rješenja koja će rezultirati novim konkurentnim proizvodima na tržištu.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.288.746,87 HRK od kojih je 670.148,37 HRK bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 15.10.2019. – 15.04.2021.

Osmi bit d.o.o.

Ožujska 12

10 000 Zagreb, Hrvatska

Kontakt osoba:

Klaudio Panić, voditelj projekta

Broj telefona osobe za kontakt: +3851 4444 211

Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: klaudio.panic@osmibit.hr

 

Kontakt relevantnih institucija:

Europski strukturni investicijski fondovi – https://strukturnifondovi.hr/

Europski fond za regionalni razvoj – https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/

Operativni program konkurentnost i kohezija – https://www.mingo.hr/public/investicije/OPKK_2014_2020_31316.pdf

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Osmi bit d.o.o.


 

Comments are closed.