MARINA je modul koja omogućava korisniku kvalitetno i efikasno upravljanje marinama. Modul je kreiran kako bi u najvećoj mogućoj mjeri zadovoljio potrebe korisnika. U aplikaciji je moguće uključiti i Višejezičnost (ekrani, matični podaci, izvještaji) koja se definira na razini operatera. Uz preko 300 kombinacija raznih izvještaja i rekapitulacija, moguće je raditi i dodatne napredne upite za lakšu pretragu podataka. Modul je povezan sa eCrew sustavom za prijavu posade i putnika na plovilima. U modulu je moguće iznajmljivanje vezova i najam plovila u slučaju da su plovila u vlasništvu marine. Modul marina je vezan i sa ostalim aplikacijama kao što su Charter aplikacija za tablete Check in/out plovila, Booking kalendar, Prikaz spremnosti plovila na televizoru itd.

KRATKI POPIS FUNKCIONALNOSTI

Matični podaci su osnovni podaci za poslovanje firme. Osnovni matični podaci za unos su kategorije artikala (trgovačka roba, komisijska roba, usluge, ambalaža), jedinice mjere, grupe i nadgrupe artikala, vrste pakiranja, izvještajne jedinice mjere, parametri artikala, deklaracije, tarifni brojevi, partneri, načini plaćanja, prodavaonice, blagajne, države, podaci o poduzeću, mjesta troška itd.

Tečajnu listu je moguće upisati ručno ili importirati datoteku skinutu sa banke.

Rezervacije plovila služe za praćenje i planiranje popunjenosti vezova i gostiju na plovilima.

Prijava plovila se radi po rezervaciji, ručno ili digitalnim skeniranjem dokumenata.

Fiskalizacija pomoćna je tablica za upravljanje nabavnim i maloprodajnim cijenama. U tablici se unosi artikl, partner, valuta, nabavna cijena, marža i maloprodajna cijena te je moguće ukalkulirati i dodatne troškove.

Fiskalizacija u TI ERP modulima može se odvijati kroz više opcija fiskalizacije računa. Račun se ispisom fiskalizira. U slučaju da u tom trenutku ispisa nema interneta, račun ostaje ne fiskaliziran ali je on sa ZKI zakonski i dalje ispravan račun. U slučaju da se fiskalizacija ne odradi (problem s internetom) moguće je odraditi ručnu naknadnu fiskalizaciju.

Negotovinski računi su izrada veleprodajnih računa koji se mogu izrađivati po nalogu ili pojedinačno. Jedan račun može sadržavati neograničen broj naloga za fakturiranje. Računi se mogu izrađivati u raznim valutama.

Računi i storno računi za predujmove izrađuju se po primitku uplate za usluge koje nisu isporučene u poreznom razdoblju. Kod izrade računa program upozorava o postojanju računa za predujam koji se stornira i povezuje sa računom.

Ugovori i generiranje računa po ugovorima omogućava vrlo brzu izradu faktura za usluge koje se ponavljaju u određenim razdobljima kao što je npr. godišnji najam veza.

Promet otvorenih prijava je funkcija koja prikazuje „karticu“ partnera/plovila sa svim uslugama koje je koristio i iznosom za naplatu. Ukoliko je gost konzumirao piće u baru ili hranu u restoranu te odabrao opciju plaćanja „na vez“, na ugostiteljskoj blagajni iznos za naplatu će sjesti u promet otvorenih prijava „karticu partnera“.

Rabati se mogu predefinirati po različitim kriterijima: usluge, partneri, datum od kada vrijedi rabat i marina u slučaju da korisnik ima više marina. 

Datoteka za eVisitor je poluautomatska funkcionalnost za učitavanje datoteke u sustav eVisitora. Funkciju je moguće ograničiti sa pravima operatera.

 
ZATRAŽITE INFORMATIVNU PONUDU ili nas kontaktirajte na +385 1 4444 200 

DODATNE USLUGE KOJE BI VAS MOGLE ZANIMATI

Summary
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
2 based on 5 votes
Software Name
Times Integrator ERP
Operating System
Windows, Oracle
Software Category
knjigovodstveni program, besplatna ponuda, ERP, računovodstvo, veleprodaja, maloprodaja, ugostiteljstvo, recepcija, marina, računovodstveni program, organizacija poslovanja
Landing Page