OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA BESPOVRATNE POTPORE ZA DIGITALIZACIJU


Digitalizirajte svoje poslovanje i implementirajte najmodernija Times Integrator rješenja uz sufinanciranje do 70%

ISKORISTITE PRILIKU I PREDAJTE PRIJAVU od 01.07.2022. do 12.08.2022. u 11:00

Cilj bespovratnih potpora za digitalizaciju poslovanja je omogućiti digitalizaciju u svrhu digitalne transformacije hrvatskih MSP-ova nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem digitalnih vještina za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa, što će u konačnici rezultirati jačanjem tržišne pozicije poduzeća i rastom produktivnosti.

Ukupna alokacija iznosi 206.000.000 kn, a potpora iznosi između 150.000 i 750.000 kn.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala ili srednja poduzeća s minimalno 3 zaposlena na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u 2021 godini.

Intenzitet potpore:

 • do 70% za prijavitelje sa sjedištem JP(R)S I. skupina razvijenosti
 • do 65% za prijavitelje sa sjedištem JP(R)S II. skupina razvijenosti
 • do 60% za prijavitelje sa sjedištem JP(R)S III. skupina razvijenosti
 • do 55% za prijavitelje sa sjedištem JP(R)S IV. skupina razvijenosti

Prihvatljive potpore dodijeljene u okviru ovog Poziva u skladu su s de minimis Uredbom.

 Prihvatljive aktivnosti obuhvaćaju uvođenje novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi kroz:

 • izradu/ razvoj/ nabavu digitalnih rješenja i tehnologija namijenjenih unapređenju digitalizacije u svrhu digitalne transformacije poslovanja/ poslovnih procesa/ proizvodnje
 • implementaciju, prilagodbu, integraciju digitalnih rješenja i tehnologija s postojećim/ novim unutrašnjim/ vanjskim sustavima koja pridonose digitalizaciji u svrhu digitalne transformacije poslovanja
 • jačanje digitalnih vještina zaposlenika, uključujući vještine povezane s tehnologijama u oblaku, povezano s prethodno navedenim aktivnostima.

Javite nam se s punim povjerenjem i zatražite ponudu !

Više informacija o natječaju

Projekt ne uključuje aktivnosti namijenjene:

 • proizvodnji, preradi i stavljanju na tržište duhana i duhanskih proizvoda;
 • proizvodnji proizvoda i usluga navedenih u Uredbi o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava (NN 26/18., 37/18., 63/19. i 107/21);
 • trgovini na veliko i malo (NKD odjeljci: 45, 46 i 47)
 • izdavačke djelatnosti (NKD odjeljak: 58) o emitiranje programa (NKD odjeljak: 60)
 • djelatnosti pružanja telekomunikacijskih i povezanih uslužnih djelatnosti (NKD odjeljak: 61)
 • djelatnosti računalnog programiranja, savjetovanja i djelatnosti povezane s njima (NKD odjeljak: 62)
 • informacijske uslužne djelatnosti (NKD odjeljak: 63)
 • financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD odjeljci: 64, 65, 66)
 • poslovanja nekretninama (NKD odjeljak: 68)
 • upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem (NKD odjeljak: 70)
 • promidžba (reklama i propaganda) (NKD odjeljak: 73.1)
 • djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) (NKD odjeljak: 77)
 • djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem i bez smještaja (NKD odjeljci: 87 i 88)
 • knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti (NKD odjeljak: 91)
 • djelatnosti kockanja i klađenja (NKD odjeljak: 92), proizvodnja i stavljanje na tržište uređaja za igre na sreću;

Comments are closed.