Otvoren natječaj EU fondova-„Povećanje
konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem
IKT-a“

Logo za Europske strukturne i investicijske fondove

U tijeku je natječaj EU fondova „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem IKT-a“ pomoću kojeg se može sufinancirati nabava softvera za poslovanje.

Natječaj se odnosi na mikro, male i srednje poduzetnike za sektor informacijskih i komunikacijskih tehnologija s intenzitetom potpore 85% (za mikro i mala poduzeća)- 65% (za srednja poduzeća). Najniži iznos potpore je 80.000,00 HRK, a najviši iznos 1.000.000,00 HRK.

Natječaj je otvoren od 9. srpnja 2018. za softversko unapređenje minimalno jednog poslovnog procesa: strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava i prodaja.

Prihvatljivi troškovi projekta su:

  • troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM10…);
  • troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana)
  • troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge (nabava prava korištenja u razdoblju od najviše godine dana od dana nabave usluge)
  • troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti
  • izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.)
  • edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta
  • troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva) do iznosa 15.000,00 HRK
  • troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta do iznosa 15.000,00 HRK
  • troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti

Krajnji rok dostave je 29. lipnja 2020. godine. Projektni prijedlozi se dostavljaju od 21. kolovoza 2018. godine u 11:00 sati, a obrađuju se i ocjenjuju prema redoslijedu po kojem su predani do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Više informacija o natječaju možete pročitati ovdje.

Ukoliko ste zainteresirani za jedno od naših programskih rješenja (TI ERP, TI2GO, TI4HR,TI DOC, TI BI, TI4KOM, TI WEB SHOP) molimo, kontaktirajte nas na prodaja@osmibit.hr.

Comments are closed.