UGOSTITELJSTVO je modul Times Integrator ERP-a za centralno vođenje ugostiteljskog poslovanja. Omogućava korisniku potpun nadzor i kontrolu poslovanja, uštedu vremena u operativnom i uredskom poslovanju, jednostavnost u radu i obuci te omogućava brzinu i efikasnost ugostiteljskog osoblja. Modul se sastoji od tri aplikacije, za uredsko poslovanje, aplikaciju za narudžbe i naplate te aplikacije za fiskalnu blagajnu. Bitno je naglasiti da se sve promjene unose u modulu za uredsko poslovanje i na zahtjev prenose na blagajnu ili se automatski prenose pri dnevnoj izmjeni podataka. Svi novi podaci imaju datum primjene tako da se isti mogu promijeniti i poslati na blagajnu, a primijeniti tek u nekom budućem razdoblju. Modul u potpunosti zadovoljava sve potrebe malih, srednjih i velikih korisnika raznih industrijskih vertikala, a specifičnosti se određuju parametriziranjem u dogovoru sa korisnikom. Osim samih funkcionalnosti modula, moguće je i prava operatera definirati zaporkom po vertikali (moduli, menu-i, gumbi) i horizontali (prodavaonici) . U aplikaciji je moguće uključiti i Višejezičnost (ekrani, matični podaci, izvještaji) koja se definira na razini operatera. Uz preko 900 kombinacija raznih izvještaja i rekapitulacija, moguće je raditi i dodatne napredne upite za lakšu pretragu podataka.

 

KRATKI POPIS FUNKCIONALNOSTI

Matični podaci su osnovni podaci za poslovanje firme. Osnovni matični podaci za unos su kategorije artikala (trgovačka roba/materijali, gotovi proizvodi, usluge), normativi, jedinice mjere, grupe i nadgrupe artikala, izvještajne jedinice mjere, tarifni brojevi, partneri, načini plaćanja, ugostiteljski objekti, ugostiteljske blagajne, mjesta narudžbe – razduženja, skladišta, države, podaci o poduzeću, mjesta troška itd.

Normativi se mogu definirati na razini broja obroka i moguća su generiranja normativa na osnovu „normativa“. Mogu se definirati prava operatera nad promjenama kreiranja ili promjene određenog normativa.

Cjenici – po ugostiteljskim objektima s mogućnošću aktiviranja cjenika u samoj formi cjenika ili na ugostiteljskoj blagajni.

Popusti u ugostiteljstvu se mogu predefinirati u uredskom poslovanju u kojem korisnik ima potpuni nadzor nad upravljanjem popusta kako konobari ne bi mogli manipulirati podacima. Popusti se mogu definirati za: artikl, ugostiteljskog objekta, grupe artikala, način plaćanja, karticu (člana kluba), datum od-do, vrijeme od-do, dan u tjednu. Nakon isteka datuma popusta, popusti automatski postanu neaktivni.

Plan nabave – omogućuje definiranje jelovnika i na bazi broja obroka dobije se rezultat koliko je potrebno materijala da bi se izradila jela. Listom popisa materijala moguće je izraditi narudžbu u modulu nabave.

Ulazni dokumenti u TI ERP-u su: Primka, Primka iz veleprodaje, Početno stanje, Međuskladišnica, Zapisnik o višku, Zapisnik o zamjeni šifara, Storno (vrijedi za sve ulaze dokumente), Ispis svih ulaznih dokumenata.

Izlazni dokumenti u TI ERP-u su: Ugostiteljski gotovinski račun, Veleprodajni račun, Predračun, Račun za predujam, Storno računa za predujam, Povratnica dobavljaču, Prijenos iz ugostiteljskog objekta u ugostiteljski objekt, Izdatnica za vlastitu potrošnju, Povratnica veleprodaji, Otpis, Zapisnik o manjku i storno svih navedenih dokumenata. Ispis svih izlaznih dokumenata.

Kategorije računa može služili za klasificiranje vrste računa (svadbe, domjenci, ručkovi…) i rekapitulacija računa prema kategorijama računa.

Kalkulacija po dokumentima (ručno) do nabavne cijene radi se po izradi ulaznog skladišnog dokumenta na način da program kopira stavke, a unose se vrijednosti stavaka dokumenta. Moguće je raditi kalkulaciju za sljedeće ulazne dokumente: primka, početno stanje, povratnica dobavljaču, primka iz veleprodaje i povratnica iz veleprodaje.

Kalkulacija po dokumentima (generiranje) – Generiranje kalkulacija po ulaznim dokumentima na osnovu preddefiniranih kalkulacija cijena po dobavljačima do nabavne cijene za materijale ili do maloprodajne cijene za trgovačku robu.

Predefinirane kalkulacije pomoćna je tablica za upravljanje nabavnim cijenama. U tablici se unosi artikl, partner, ugostiteljski objekt ili skladište, valuta, nabavna cijena.

Predkalkulacije prodajne cijene je pomoćna tablica za definiranje prodajne cijene. U tablicu se unosi artikl i program prikaže normativ sa nabavnim cijenama upisanog artikla. Moguće je upisati maržu i program prikaže prijedlog prodajne cijene ili upisati prodajnu cijenu, a program izračuna maržu u % ili iznosu.

Trgovačka roba u ugostiteljstvu označava se na razini artikla te je na taj način omogućena evidencija knjige popisa trgovačke robe.

Fiskalizacija u TI ERP modulima može se odvijati kroz više opcija fiskalizacije računa. Račun na blagajni se ispisom fiskalizira. U slučaju da u tom trenutku ispisa nema interneta, račun ostaje ne fiskaliziran ali je on sa ZKI zakonski i dalje ispravan račun. Na zaključenju blagajne program javlja da postoji ne fiskalizirani račun i pokušava ga fiskalizirati. U slučaju da se fiskalizacija ne odradi (problem sa internetom) zaključenjem blagajne i transferom računi se šalju u uredsko poslovanje gdje se može odraditi ručna naknadna fiskalizacija. Opcija automatska fiskalizacija koja se odrađuje sve dane uključujući vikende i praznike.

Inventura se može raditi neograničeni broj puta, kao sama kontrola prodajnog mjesta za neku grupu artikala ili samo jednom godišnje prema zakonskoj regulativi. U inventuri postoje mogućnosti unosa inventurnog stanja ili izrade popisne liste ili generiranja stanja po knjigama. Po upisanoj inventuri moguće je generirati zapisnike o višku ili manjku te otpise po pravilniku i iznad pravilnika. Po završetku inventure moguće je ispisati raznu knjigovodstvenu dokumentaciju. Za bržu realizaciju inventure, moguće je koristiti prijenosne bar kod čitače s Android operativnim sustavom i aplikacijom TI2GO.

Nalozima za odgođeno plaćanje (partnerima/kupcima) razdužuju se materijali sa skladišta ugostiteljskog objekta, a fakturiranje prema kupcima odrađuje se naknadno.

Nalozi za fakturiranje u RCP ili MAR razdužuju materijal sa skladišta i evidentiraju se u prometu kupca (partnera/gosta) u modulima Recepcija ili Marine.

Nalog za razduženje ugostiteljskog objekta služi za razduženje materijala u ugostiteljskom objektu i skladištu bez fakturiranja.

Mobilno skladište je android aplikacija koja služi za brži unos inventure ili drugih ulaznih i izlaznih dokumenata.

Menadžerski izvještaji na mobitelu služe za bolji uvid u rezultate poslovanja korisnika TI ERP-a. „Menadžerski izvještaji na mobitelu“ dostupni su korisniku na bilo kojem uređaju putem WEB preglednika.

 

I RAZNE DRUGE OPCIJE KAO ŠTO SU:

Izbrisano:

  • Članovi kluba su funkcionalnost u TI ERP-u za praćenje vjernosti kupca. Na temelju parametara i podataka o kupcima, moguće je definirati automatski popust na UGO blagajni prilikom izrade ugostiteljskog računa za određenog kupca (člana kluba)
  • Povezivanje blagajne i eFTPOS uređaja kartičarskih kuća i(npr RBA, PBZ, ERSTE, OTP, …)
  • Povezivanje blagajne i Monri eFTPOS uređaja (povezivanje sa svim kartičarskim kućama)
  • Slanje FINA eRačuna putem FINA eServisa za veleprodajne račune iz maloprodaje
  • Izrada primki na blagajni
 
ZATRAŽITE INFORMATIVNU PONUDU ili nas kontaktirajte na ++385 1 4444 200 
 

DODATNE USLUGE KOJE BI VAS MOGLE ZANIMATI