Times Integrator Mobilni Menadžer

Za bolji uvid u rezultate poslovanja korisnika TI ERP-a, razvili smo potpuno novi set „Menadžerskih izvještaja na mobitelu“ koji su korisniku dostupni na bilo kojem uređaju putem WEB preglednika. To su predefinirani izvještaji koji se pokazuju na ekranu odmah po pokretanju (korisnik ne treba upisivati parametre za dobivanje izvještaja), u tabelarnom ili grafičkom obliku, prikazuju podatke određenih perioda (dnevni, tjedni, mjesečni, godišnji, unazad npr. 14 mjeseci) ili usporedbe istih perioda tekuće i prošle godine. Ovi izvještaji imaju još jednu funkciju – prikazivanje trendova, a što se vrlo dobro vidi u grafičkom obliku. Izvještaje je moguće dobiti za cijelu organizaciju, ali i po mjestima troška (dohodovnim jedinicama). U maloprodaji su interesantni izvještaji dnevnih, tjednih i mjesečnih prometa i ostvarene razlike u cijeni po maloprodajnim objektima (vrijedi i za ugostiteljske objekte), a u financijama izvještaji računa dobiti i gubitka po mjesecima i to u zadnjih 14 mjeseci u usporedbi s istim mjesecima prošle godine. Vrlo je interesantan i izvještaj „tijek novca“, ali isti se definira za svakog korisnika zasebno. Pristup internetom zahtijeva i jake sigurnosne mjere o čemu Osmi bit itekako vodi računa.

 

Comments are closed.