Uspješan prelazak na Euro

Korisnici Times Integrator ERP-a su većinom uspješno počeli rad s Eurom u novoj godini. Bitan cilj smo ostvarili: korisnici mogu raditi i dalje dokumente i knjiženja u 2022. u kunama, a istovremeno i dokumente i knjiženja u 2023. u EUR-ima.

Probleme su imali korisnici koji nisu na vrijeme napravili potrebne radnje konverzije cjenika, ali i korisnici s određenim specifičnostima jer zaista nismo mogli predvidjeti sve moguće kombinacije u praksi.

U procesu su zaključenja 2022. godine koja, osim prijenosa početnog stanja, rade i konverziju Kuna u Eure čime će i izvještaji za 2023. biti izraženi u novoj valuti.

Comments are closed.