USPJEŠNO UVEDENE ISO 9001 i 27001 NORME

Tijekom listopada 2019 uspješno je završen šestomjesečni projekt uvođenja ISO normi u poslovanje 8BiT-a, a krajem listopada 2019 provedena tvrtka certificirana po normama:

  • ISO 9001:2015 sustav upravljanja kvalitetom
  • ISO 27001:2013 Upravljanje informacijskom sigurnošću

Opseg aktivnosti pokriven certifikatima je: projektiranje i razvoj poslovnih informatičkih rješenja, implementacija i sistemska integracija te pružanje podrške.

Uspješnom realizacijom projekta realizirani su primarni ciljevi tvrtke u smislu jačanja konkurentnosti i kontinuiranog rasta prihoda optimizacijom odvijanja poslovnih procesa, efikasnijim rukovođenjem i naprednom razinom upravljanja informacijskom sigurnošću čime pozitivno utječemo i na zadovoljstvo i povjerenja korisnika naših proizvoda i usluga.

Više informacija o usvojenoj Politici integriranog upravljanja dostupno je na Web stranicama tvrtke na slijedećem linku: https://www.osmibit.hr/politika-integriranog-upravljanja/

Comments are closed.