VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU

Krajem prvog kvartala 2023. očekuje se objava poziva “Vaučeri za digitalizaciju“ namijenjenim malim i srednjim poduzećima (MSP) u vrijednosti 9,95 milijuna eura. Vaučeri služe kao potpora za digitalizaciju poslovnih modela poduzeća. Poduzetnicima će pruži ...