Uspješno implementiran TI ERP u Plješivičku klet

Plješivička klet je restoran s dugom obiteljskom tradicijom koji pruža usluge pripreme hrane po domaćim receptima.

Osnovna djelatnost korisnika je ugostiteljstvo te su uspješno implementirani moduli: Ugostiteljstvo, Ugostiteljstvo caffe, Financijsko knjigovodstvo, Obračun plaća, Dugotrajna imovina i Sitan inventar.

Uvođenjem TI ERP-a korisnik je dodatno unaprijedio svoje poslovanje te dobio efikasnu i stabilnu bazu za daljnji razvoj istog.

Plješivičkoj kleti želimo puno uspjeha u daljnjem radu i razvoju!

Uspješno završen projekt implementacije TI4HR za tvrtku Suma Men Power d.o.o.

Suma Men Power d.o.o je agencija koja se bavi ustupanjem radnika korisnicima za privremeno obavljanje poslova.

Za tvrtku Suma Men Power d.o.o. implementirano je poslovno rješenje za upravljanje ljudskim resursima – Times Integrator 4HR.

Implementirani su moduli TI4HR-a: Upravljanje kadrovima i Upravljanje vremenom.

Obzirom na specifičnu djelatnost, Suma Men Power d.o.o. je uvođenjem TI4HR aplikacije dobio i mogućnost upozorenja o isteku dokumenata, npr; istek vize i radne dozvole…

Suma Mena Power d.o.o. automatizirao je i poslovne procese prijave i odjave radnog vremena radnika putem mobilne aplikacije.

Uspješno implementiran TI ERP za tvrtku Aliger Ars d.o.o.

Tvrtka iza koje se krije poznati domaći modni brand ženske odjeće „Lei Lou by Alex“, koji je zapažen i izvan granica Hrvatske, prepoznala je Osmi bit d.o.o. kao adekvatnog poslovnog partnera za implementaciju TI ERP programskog rješenja za vođenje poslovanja.

Od samog osnutka, Aliger Ars d.o.o. bilježi rast poslovanja u svim segmentima. Uz ostvareni uspjeh u poslovanju, Aliger Ars d.o.o. uspijeva ostvariti i pozitivan utjecaj na zajednicu što ga čini i društveno odgovornim poduzećem.

U okviru projekta sufinanciranog od strane EBRD-a, u skladu s postavljenim visokim standardima, uspješno su implementirani slijedeći TI ERP moduli: Veleprodaja, Proizvodnja, Maloprodaja, POS blagajne, Financijsko knjigovodstvo, Obračun plaća, Sitan inventar i Dugotrajna imovina.

U sklopu projekta je realizirana i puna integracija s postojećim programskim rješenjem za Internet trgovinu/Webshop.

Aliger Arsu d.o.o. želimo puno uspjeha u daljnjem radu i razvoju!

Uspješno implementiran TI ERP u Interflame d.o.o.

Završena je implementacija TI ERP-a u Interflame d.o.o. čija je glavna djelatnost trgovina raznovrsnim proizvodima.

Uspješno su implementirani moduli: Veleprodaja, Mobilna prodaja, Financijsko knjigovodstvo, Obračun plaća, Dugotrajna imovina i Sitan inventar.

Mobilna prodaja omogućuje korisniku unos na terenu (na lokaciji kupca) svih informacija istog trena kada ih prikupi (narudžbe) te izradu raznih dokumenata (otpremnica, računa …) koji prate isporuku i prodaju robe. Pri tome korisnik (vozač, prodajni predstavnik) ima, u svakom trenu,  uvid u stanje zalihe vozila. Interflame je tako povezao i unaprijedio poslovne procese i povećao učinkovitost.

Interflame-u d.o.o. želimo puno uspjeha u daljnjem radu i razvoju!

EU Fondovi: Realizacija projekta- Povećanje konkurentnosti uvođenjem IKT rješenja za optimizaciju poslovnih procesa-Osmi BiT

Kvalitetu tvrtke Osmi bit d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:

Povećanje konkurentnosti uvođenjem IKT rješenja za optimizaciju poslovnih procesa – OSMI BIT

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz natječaj „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“. Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke kroz uvođenje međunarodno priznatih normi, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka Osmi bit je uložila u uvođenje suvremenih IKT rješenja. Cilj je povećati vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog projekta doći će do (između ostalog):

 • Rasta prihoda od prodaje.
 • Ostvarenja prihoda od izvoza.
 • Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.
 • Održivog rasta i troškovne efikasnosti uz optimizirane i efikasne procese.
 • Razvoj novih rješenja koja će rezultirati novim konkurentnim proizvodima na tržištu.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.288.746,87 HRK od kojih je 670.148,37 HRK bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 15.10.2019. – 15.04.2021.

Osmi bit d.o.o.

Ožujska 12

10 000 Zagreb, Hrvatska

Kontakt osoba:

Klaudio Panić, voditelj projekta

Broj telefona osobe za kontakt: +3851 4444 211

Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: klaudio.panic@osmibit.hr

 

Kontakt relevantnih institucija:

Europski strukturni investicijski fondovi – https://strukturnifondovi.hr/

Europski fond za regionalni razvoj – https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/

Operativni program konkurentnost i kohezija – https://www.mingo.hr/public/investicije/OPKK_2014_2020_31316.pdf

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Osmi bit d.o.o.


 

USPJEŠNO UVEDENE ISO 9001 i 27001 NORME

Tijekom listopada 2019 uspješno je završen šestomjesečni
projekt uvođenja ISO normi u poslovanje 8BiT-a, a krajem listopada 2019
provedena tvrtka certificirana po normama:

 • ISO 9001:2015 sustav upravljanja kvalitetom
 • ISO 27001:2013 Upravljanje informacijskom sigurnošću

Opseg aktivnosti pokriven certifikatima je: projektiranje i
razvoj poslovnih informatičkih rješenja, implementacija i sistemska integracija
te pružanje podrške.

Uspješnom realizacijom projekta realizirani su primarni
ciljevi tvrtke u smislu jačanja konkurentnosti i kontinuiranog rasta prihoda
optimizacijom odvijanja poslovnih procesa, efikasnijim rukovođenjem i naprednom
razinom upravljanja informacijskom sigurnošću čime pozitivno utječemo i na
zadovoljstvo i povjerenja korisnika naših proizvoda i usluga.

Više informacija o usvojenoj Politici integriranog
upravljanja dostupno je na Web stranicama tvrtke na slijedećem linku: https://www.osmibit.hr/politika-integriranog-upravljanja/

Osmi BiT je registriran u bazi EBRD konzultanata

Nakon opsežne verifikacije kompetencija, znanja, kapaciteta i dosadašnjeg iskustva u realizaciji projekata implementacije poslovnih programskih rješenja od strane Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD-European Bank for Reconstruction and Development) Osmi BiT je registriran u bazi EBRD konzultanata na području ICT-a (informacijska i komunikacijska tehnologija). Time je, osim potvrde stručnosti i sposobnosti na realizaciji ICT projekata prema međunarodnim standardima, Osmi BiT prepoznat i kao pouzdan i kvalitetan partner tvrtkama koje planiraju implementirati poslovna programska rješenja uz sufinanciranje EBRD-a.  

TI ERP – integracija s Fina e-račun servisom

Slika za ERP poslovna rješenja

Osmi BiT d.o.o. uspješno je završio projekt integracije TI ERP-a s Fina e-račun servisom i time svojim korisnicima pravovremeno omogućio razmjenu e-računa u skladu s Zakonom o izdavanju elektroničkih računa u javnoj nabavi.

Prvi elektronički računi  u skladu s EU normom su poslani već početkom lipnja 2019 što je svim našim korisnicima koji posluju s obveznicima javne nabave ostavilo dovoljno vremena za registraciju i implementaciju programskog rješenja u skladu s dostupnim funkcionalnostima Fina e-račun servisa kao centralnog informacijskog posrednika.

Programsko rješenje je u potpunosti automatizirano i krajnje jednostavno za uporabu čime korisnici, osim na materijalnim troškovima ostvaruju i značajne uštede u radu ljudskih resursa na obradi elektroničkih računa.   

Odabirom Fine kao partnera na ovom projektu osigurali smo punu usklađenost s zakonskom regulativom, a ujedno stabilnost i dugoročnu sigurnost svim našim korisnicima u poslovanju s e-računima.

Kao sljedeći korak pokrenuli smo aktivnosti za preuzimanje elektroničkih računa u naše TI DOC programsko rješenje za upravljanje dokumentima koje će radnim sljedovima odobravanjem u pojedinim fazama poslovnih procesa dodatno oplemeniti naše TI ERP programsko rješenje.

Ovim putem zahvaljujemo i djelatnicima tehničke podrške Fine na angažmanu i suradnji tijekom realizacije ovog projekta.

Uvođenje ISO 9001 i ISO 27001 normi u
Osmi bit d.o.o.

Ikona za operativni program pod nazivom Konkurentnost i kohezijaIkona za Zajedno do fondova od Europske unijeIkona za EU fondove

Uspješnim postupkom dodjele i potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Osmi bit d.o.o. je započeo je postupak provedbe projekta Uvođenje ISO 9001 i ISO 27001 normi u Osmi bit d.o.o., apliciranog na natječaj „KK.03.2.1.14 Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.

Razdoblje provedbe projekta je od 01.5.2019. do 01.11.2019. te ćemo u tom razdoblju, uvođenjem ISO 9001 i ISO 27001 normi, osigurati učinkovitost i sigurnost poslovnih procesa i informacija. Realizacijom projekta povećati će se konkurentnost tvrtke na globalnom tržištu što će rezultirati povećanjem prihoda od prodaje te otvaranjem novih radnih mjesta uz povećanje neto profitne marže uslijed učinkovitijih poslovnih procesa. Ujedno, realizacija projekta jedna je od ključnih taktika realizacije naših dugoročnih strateških ciljeva:

 1. Osigurati razvoj tvrtke i jačanje konkurentnosti na tržištu kroz bolju efikasnost poslovanja, a korištenjem nove tehnologije u razvoju poslovnih aplikacija.
 2. Ostvarivanje odličnih financijskih rezultata kao i produktivnosti poslovanja uz podizanje zadovoljstva svih dionika, poštujući načela održivog razvoja. Rast dodane vrijednosti po zaposlenom, neto profitne marže te svih pokazatelja kao posljedice optimiziranja poslovnih procesa.
 3. Širenje poslovanja u regiji, a po mogućnosti i izvan nje prvenstveno korištenjem novih tehnologija u razvoju poslovnih aplikacija.

Ukupna vrijednost projekta je 140.225,00 HRK, a EU sufinancira 85% prihvatljivih troškova u iznosu od 95.353,00 HRK potpore.

Kontakt osoba: klaudio.panic@osmibit.hr

Detaljnije o fondu i operativnom programu može se vidjeti na sljedećoj stranici: www.strukturnifondovi.hr.

PANTHEON Day 2019. u Hotel Sheraton, Zagreb, 09. svibnja 2019.!

Poštovani korisnici Pantheon sustava,

obavještavamo vas da će se 09.05.2019. održati godišnja Pantheon konferencija.

Saznajte odgovore na sljedeća pitanja:

 • Kako u praksi do automatizacije obrade i potvrde dokumenata u tvrtki?
 • Kako postići digitalizaciju procesa nabave i prodaje u PANTHEON-u?
 • Kako se odvija proces izdavanje eRačuna?
 • Kako postići digitalni pregled proizvodnje?
 • Kako postići automatizaciju i što je DMS?
 • Kako automatizirati i digitalizirati rad u HR-u te osigurati zaštitu osobnih podataka?
 • Kako digitalizirati i automatizirati računovodstvo i PDV u PANTHEON-u?
 • Kako automatizirati obradu financijskih podataka i izvješćivanje?
 • Što donosi PANTHEON online i još mnogo toga.

Registrirajte se na :
https://www.datalab.hr/konferencija-pantheon-day-2019/