EU Fondovi: Realizacija projekta- Povećanje konkurentnosti uvođenjem IKT rješenja za optimizaciju poslovnih procesa-Osmi BiT

Kvalitetu tvrtke Osmi bit d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:

Povećanje konkurentnosti uvođenjem IKT rješenja za optimizaciju poslovnih procesa – OSMI BIT

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz natječaj „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“. Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke kroz uvođenje međunarodno priznatih normi, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka Osmi bit je uložila u uvođenje suvremenih IKT rješenja. Cilj je povećati vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog projekta doći će do (između ostalog):

 • Rasta prihoda od prodaje.
 • Ostvarenja prihoda od izvoza.
 • Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.
 • Održivog rasta i troškovne efikasnosti uz optimizirane i efikasne procese.
 • Razvoj novih rješenja koja će rezultirati novim konkurentnim proizvodima na tržištu.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.288.746,87 HRK od kojih je 670.148,37 HRK bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 15.10.2019. – 15.04.2021.

Osmi bit d.o.o.

Ožujska 12

10 000 Zagreb, Hrvatska

Kontakt osoba:

Klaudio Panić, voditelj projekta

Broj telefona osobe za kontakt: +3851 4444 211

Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: klaudio.panic@osmibit.hr

 

Kontakt relevantnih institucija:

Europski strukturni investicijski fondovi – https://strukturnifondovi.hr/

Europski fond za regionalni razvoj – https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/

Operativni program konkurentnost i kohezija – https://www.mingo.hr/public/investicije/OPKK_2014_2020_31316.pdf

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Osmi bit d.o.o.


 

USPJEŠNO UVEDENE ISO 9001 i 27001 NORME

Tijekom listopada 2019 uspješno je završen šestomjesečni
projekt uvođenja ISO normi u poslovanje 8BiT-a, a krajem listopada 2019
provedena tvrtka certificirana po normama:

 • ISO 9001:2015 sustav upravljanja kvalitetom
 • ISO 27001:2013 Upravljanje informacijskom sigurnošću

Opseg aktivnosti pokriven certifikatima je: projektiranje i
razvoj poslovnih informatičkih rješenja, implementacija i sistemska integracija
te pružanje podrške.

Uspješnom realizacijom projekta realizirani su primarni
ciljevi tvrtke u smislu jačanja konkurentnosti i kontinuiranog rasta prihoda
optimizacijom odvijanja poslovnih procesa, efikasnijim rukovođenjem i naprednom
razinom upravljanja informacijskom sigurnošću čime pozitivno utječemo i na
zadovoljstvo i povjerenja korisnika naših proizvoda i usluga.

Više informacija o usvojenoj Politici integriranog
upravljanja dostupno je na Web stranicama tvrtke na slijedećem linku: https://www.osmibit.hr/politika-integriranog-upravljanja/

Osmi BiT je registriran u bazi EBRD konzultanata

Nakon opsežne verifikacije kompetencija, znanja, kapaciteta i dosadašnjeg iskustva u realizaciji projekata implementacije poslovnih programskih rješenja od strane Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD-European Bank for Reconstruction and Development) Osmi BiT je registriran u bazi EBRD konzultanata na području ICT-a (informacijska i komunikacijska tehnologija). Time je, osim potvrde stručnosti i sposobnosti na realizaciji ICT projekata prema međunarodnim standardima, Osmi BiT prepoznat i kao pouzdan i kvalitetan partner tvrtkama koje planiraju implementirati poslovna programska rješenja uz sufinanciranje EBRD-a.  

TI ERP – integracija s Fina e-račun servisom

Slika za ERP poslovna rješenja

Osmi BiT d.o.o. uspješno je završio projekt integracije TI ERP-a s Fina e-račun servisom i time svojim korisnicima pravovremeno omogućio razmjenu e-računa u skladu s Zakonom o izdavanju elektroničkih računa u javnoj nabavi.

Prvi elektronički računi  u skladu s EU normom su poslani već početkom lipnja 2019 što je svim našim korisnicima koji posluju s obveznicima javne nabave ostavilo dovoljno vremena za registraciju i implementaciju programskog rješenja u skladu s dostupnim funkcionalnostima Fina e-račun servisa kao centralnog informacijskog posrednika.

Programsko rješenje je u potpunosti automatizirano i krajnje jednostavno za uporabu čime korisnici, osim na materijalnim troškovima ostvaruju i značajne uštede u radu ljudskih resursa na obradi elektroničkih računa.   

Odabirom Fine kao partnera na ovom projektu osigurali smo punu usklađenost s zakonskom regulativom, a ujedno stabilnost i dugoročnu sigurnost svim našim korisnicima u poslovanju s e-računima.

Kao sljedeći korak pokrenuli smo aktivnosti za preuzimanje elektroničkih računa u naše TI DOC programsko rješenje za upravljanje dokumentima koje će radnim sljedovima odobravanjem u pojedinim fazama poslovnih procesa dodatno oplemeniti naše TI ERP programsko rješenje.

Ovim putem zahvaljujemo i djelatnicima tehničke podrške Fine na angažmanu i suradnji tijekom realizacije ovog projekta.

Uvođenje ISO 9001 i ISO 27001 normi u
Osmi bit d.o.o.

Ikona za operativni program pod nazivom Konkurentnost i kohezijaIkona za Zajedno do fondova od Europske unijeIkona za EU fondove

Uspješnim postupkom dodjele i potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Osmi bit d.o.o. je započeo je postupak provedbe projekta Uvođenje ISO 9001 i ISO 27001 normi u Osmi bit d.o.o., apliciranog na natječaj „KK.03.2.1.14 Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.

Razdoblje provedbe projekta je od 01.5.2019. do 01.11.2019. te ćemo u tom razdoblju, uvođenjem ISO 9001 i ISO 27001 normi, osigurati učinkovitost i sigurnost poslovnih procesa i informacija. Realizacijom projekta povećati će se konkurentnost tvrtke na globalnom tržištu što će rezultirati povećanjem prihoda od prodaje te otvaranjem novih radnih mjesta uz povećanje neto profitne marže uslijed učinkovitijih poslovnih procesa. Ujedno, realizacija projekta jedna je od ključnih taktika realizacije naših dugoročnih strateških ciljeva:

 1. Osigurati razvoj tvrtke i jačanje konkurentnosti na tržištu kroz bolju efikasnost poslovanja, a korištenjem nove tehnologije u razvoju poslovnih aplikacija.
 2. Ostvarivanje odličnih financijskih rezultata kao i produktivnosti poslovanja uz podizanje zadovoljstva svih dionika, poštujući načela održivog razvoja. Rast dodane vrijednosti po zaposlenom, neto profitne marže te svih pokazatelja kao posljedice optimiziranja poslovnih procesa.
 3. Širenje poslovanja u regiji, a po mogućnosti i izvan nje prvenstveno korištenjem novih tehnologija u razvoju poslovnih aplikacija.

Ukupna vrijednost projekta je 140.225,00 HRK, a EU sufinancira 85% prihvatljivih troškova u iznosu od 95.353,00 HRK potpore.

Kontakt osoba: klaudio.panic@osmibit.hr

Detaljnije o fondu i operativnom programu može se vidjeti na sljedećoj stranici: www.strukturnifondovi.hr.

PANTHEON Day 2019. u Hotel Sheraton, Zagreb, 09. svibnja 2019.!

Poštovani korisnici Pantheon sustava,

obavještavamo vas da će se 09.05.2019. održati godišnja Pantheon konferencija.

Saznajte odgovore na sljedeća pitanja:

 • Kako u praksi do automatizacije obrade i potvrde dokumenata u tvrtki?
 • Kako postići digitalizaciju procesa nabave i prodaje u PANTHEON-u?
 • Kako se odvija proces izdavanje eRačuna?
 • Kako postići digitalni pregled proizvodnje?
 • Kako postići automatizaciju i što je DMS?
 • Kako automatizirati i digitalizirati rad u HR-u te osigurati zaštitu osobnih podataka?
 • Kako digitalizirati i automatizirati računovodstvo i PDV u PANTHEON-u?
 • Kako automatizirati obradu financijskih podataka i izvješćivanje?
 • Što donosi PANTHEON online i još mnogo toga.

Registrirajte se na :
https://www.datalab.hr/konferencija-pantheon-day-2019/

TI BI implementiran u Toyota centar Ljubljana

Nakon uspješne implementacije TI BI (Times Integrator Business Intelligence) rješenja u Toyota centar Zagreb d.o.o. i u Toyota centar Beograd, Osmi BiT implementirao je BI rješenje i u Toyota centar Ljubljana.

Korisnik je dobio moderan sustav izvještavanja, koji će mu olakšati praćenje rezultata po lokacijama, segmentirani uvid u troškove te praćenje trenutne realizacije u odnosu na isto razdoblje u prošloj godini i u odnosu na zadani plan u svim segmentima poslovanja.

Svi traženi izvještaji, grafički su prezentirani na tri osnovne nadzorne ploče, dashboarda s drilldown-om na preko 200 ključnih pokazatelja performansi (KPI) te se brzo i jednostavno može doći do svih informacija potrebnih za donošenje poslovnih odluka, 365 dana u godini, neovisno o lokaciji na kojoj se nalazi ili o uređaju koji koristi.

Sretni smo što smo korisniku iz regije olakšali poslovanje te mu dali kvalitetnu podlogu za lakše i brže donošenje odluka te mu želimo još bolje rezultate u novoj poslovnoj godini.

Održan 20. susret korisnika Times
Integratora

29.11. 2018. održali smo, jubilarni, 20. po redu susret korisnika Times Integrator -a.

Pred 30-tak prisutnih, prezentirali smo realizirane novitete u 2018. i planove za 2019. godinu.

Uz novitete koji su vezani za naše rješenje TI ERP, prezentirali smo i novosti u našim aplikativnim poslovnim rješenjima: TI DOC, TI4HR, TI BI, TI WEB SHOP, te smo se posebno osvrnuli na Uredbu o sigurnosti osobnih podataka (GDPR).

Isto tako, prezentirali smo i rješenja iz područja korisničke podrške, pristup TSS-u (Evidenciji zahtjeva korisnika) s mobilnih platformi te Korisnički portal.

Nadamo se da naši korisnici dobili odgovore na sva svoja pitanja te da smo im pružili kvalitetne informacije s kojima će sigurnije kročiti u novu, poslovnu 2019. godinu.

Ponovno otvoren natječaj EU fondova –
Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti
MSP-a kroz informacijske i komunikacijske
tehnologije (IKT) – 2

Logo za Europske strukturne i investicijske fondove

Ponovno je otvoren natječaj EU fondova „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem IKT-a“ pomoću kojeg se može sufinancirati nabava softvera za poslovanje.

Natječaj se odnosi na mikro, male i srednje poduzetnike za sektor informacijskih i komunikacijskih tehnologija s intenzitetom potpore 85% (za mikro i mala poduzeća)- 65% (za srednja poduzeća), te skalirano po skupinama JLS-a. Najniži iznos potpore je 80.000,00 HRK, a najviši iznos 1.000.000,00 HRK.

Natječaj je otvoren od 21. studenog 2018. za softversko unapređenje minimalno jednog poslovnog procesa: strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava i prodaja.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.
Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga čije je podnošenje moguće od 21. studenog 2018. od 11:00:00 sati do 21. prosinca 2018. u 11:00:00 sati.

Više informacija o natječaju možete pročitati ovdje.

Ukoliko ste zainteresirani za jedno od naših programskih rješenja (TI ERP, TI2GO, TI4HR,TI DOC, TI BI, TI4KOM, TI WEB SHOP) molimo, kontaktirajte nas na prodaja@osmibit.hr.