Uspješno implementiran TI4HR u Zlatarska radiona Križek

Zlatarska radiona Križek (Korisnik) vodeći je proizvođač srebrnog i zlatnog nakita u Hrvatskoj sa tradicijom dužom od 75 godina. Sjedište Korisnika je u Donjoj Lomnici, u Zagrebačkoj županiji, a trenutno zapošljava 50 radnika.

Na zahtjev Korisnika, Osmi bit je uspješno implementirao vlastito programsko rješenje za upravljanje ljudskim resursima ‘Times Integrator  TI4HR ‘ sa modulima Upravljanje kadrovima i Upravljanje vremenom.

Korisnik je implementacijom Times Integrator TI4HR rješenja dobio uspješno vođenje evidencije radnika sa mogućnošću upisa svih bitnih podataka (osobnih podataka, podataka vezanih za obračun plaće, prava na godišnji odmor, svi dokumenti u PDF-u …)

Samu prijavu i odjavu prisutnosti na radnom mjestu radnici evidentiraju putem kartice ili otiska prsta na terminalu koji se nalazi na ulazu u radni prostor i koji je povezan s aplikacijom Times Integrator 4HR – modul Upravljanje vremenom – šihterica.

Korištenjem TI 4HR – a Korisnik je dobio sljedeće:

 • Evidenciju stvarnih sati rada i evidenciju viška i manjka sati temeljem čega može raditi preraspodjelu sati
 • Evidenciju raznih vrsta odsutnosti (službeni izlaz, privatni izlaz, pauza..),
 • Kalendar sa planiranim vrstama odsutnosti,
 • Planiranje radnog vremena i usporedbu sa realiziranim satima
 • Administracijom šihterice podlogu za obračun plaće
 • Planiranje i raspored godišnjeg odmora, rješenja i obavijesti o godišnjem direktno iz aplikacije
 • Obavijesti o obavezama po zakonu o zaštiti na radu
 • Ispis uputnice za liječnički pregled

Ujedno su se stekli preduvjeti za integraciju s budućim programskim rješenjem za praćenje proizvodnje i evidenciju utroška vremena po radnom nalogu, a time i uvid u učinkovitost (KPI) radnika.

Iskoristite mogućnost sufinanciranja uvođenjem Times Integrator programskih rješenja

Osmi bit implementira vlastita programska rješenja (kompletan sustav – TI ERP, mobilna prodaja –  TI2GO, upravljanje ljudskim potencijalima – TI4HR, upravljanje dokumentima – TIDOC, poslovna inteligencija – TI BI) u suradnji s nekoliko projektnih organizacija tako da zajednički nalazimo razne načine sufinanciranja troškova implementacije. Uz dobro vođenje projekta, korisnik može bespovratno dobiti financijsku naknadu i za više od  50 % troškova implementacije. Uz to, svako naše rješenje donosi direktne i indirektne uštede pa korisnik ima višestruku koristi od ovakvog načina uvođenja Times Integrator poslovnih programskih rješenja. Posebnu pažnju posvećujemo pripremama za predstojeće specijalizirane natječaje za nabavu i implementaciju cjelokupnih informatičkih rješenja za koje Osmi Bit može ponuditi kompletnu ponudu. A za projekte koji ne zadovoljavaju uvjete za sufinanciranje, programska rješenja prodajemo uz najam sa održavanjem koji omogućuje fleksibilne troškove (koliko koristiš toliko plaćaš) što je vrlo povoljno za tvrtke koje imaju dinamične opsege poslovanja.

Za dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na email info@osmibit.hr ili na broj telefona 01/4444-260.

Times Integrator Mobilni Menadžer

Za bolji uvid u rezultate poslovanja korisnika TI ERP-a, razvili smo potpuno novi set „Menadžerskih izvještaja na mobitelu“ koji su korisniku dostupni na bilo kojem uređaju putem WEB preglednika. To su predefinirani izvještaji koji se pokazuju na ekranu odmah po pokretanju (korisnik ne treba upisivati parametre za dobivanje izvještaja), u tabelarnom ili grafičkom obliku, prikazuju podatke određenih perioda (dnevni, tjedni, mjesečni, godišnji, unazad npr. 14 mjeseci) ili usporedbe istih perioda tekuće i prošle godine. Ovi izvještaji imaju još jednu funkciju – prikazivanje trendova, a što se vrlo dobro vidi u grafičkom obliku. Izvještaje je moguće dobiti za cijelu organizaciju, ali i po mjestima troška (dohodovnim jedinicama). U maloprodaji su interesantni izvještaji dnevnih, tjednih i mjesečnih prometa i ostvarene razlike u cijeni po maloprodajnim objektima (vrijedi i za ugostiteljske objekte), a u financijama izvještaji računa dobiti i gubitka po mjesecima i to u zadnjih 14 mjeseci u usporedbi s istim mjesecima prošle godine. Vrlo je interesantan i izvještaj „tijek novca“, ali isti se definira za svakog korisnika zasebno. Pristup internetom zahtijeva i jake sigurnosne mjere o čemu Osmi bit itekako vodi računa.

 

Organizacija rada uslijed pandemije Covid-19

Uslijed širenja virusa COVID-19, Osmi bit se prilagodio novonastaloj situaciji te je u vrlo kratkom roku omogućio svim djelatnicima adekvatan rad od kuće.

Sukladno navedenom, podrška korisnicima je i dalje dostupna u punom sastavu putem već poznatih kanala komunikacije:

S popuštanjem mjera i smanjenjem broja oboljelih, dio zaposlenika ponovno radi iz ureda te Osmi bit nastavlja s odgođenim aktivnostima uz poštivanje mjera.

Redovno pratimo preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te postupamo u skladu s njima.

Uspješno implementiran TI ERP u Plješivičku klet

Plješivička klet je restoran s dugom obiteljskom tradicijom koji pruža usluge pripreme hrane po domaćim receptima.

Osnovna djelatnost korisnika je ugostiteljstvo te su uspješno implementirani moduli: Ugostiteljstvo, Ugostiteljstvo caffe, Financijsko knjigovodstvo, Obračun plaća, Dugotrajna imovina i Sitan inventar.

Uvođenjem TI ERP-a korisnik je dodatno unaprijedio svoje poslovanje te dobio efikasnu i stabilnu bazu za daljnji razvoj istog.

Plješivičkoj kleti želimo puno uspjeha u daljnjem radu i razvoju!

Uspješno završen projekt implementacije TI4HR za tvrtku Suma Men Power d.o.o.

Suma Men Power d.o.o je agencija koja se bavi ustupanjem radnika korisnicima za privremeno obavljanje poslova.

Za tvrtku Suma Men Power d.o.o. implementirano je poslovno rješenje za upravljanje ljudskim resursima – Times Integrator 4HR.

Implementirani su moduli TI4HR-a: Upravljanje kadrovima i Upravljanje vremenom.

Obzirom na specifičnu djelatnost, Suma Men Power d.o.o. je uvođenjem TI4HR aplikacije dobio i mogućnost upozorenja o isteku dokumenata, npr; istek vize i radne dozvole…

Suma Mena Power d.o.o. automatizirao je i poslovne procese prijave i odjave radnog vremena radnika putem mobilne aplikacije.

Uspješno implementiran TI ERP za tvrtku Aliger Ars d.o.o.

Tvrtka iza koje se krije poznati domaći modni brand ženske odjeće „Lei Lou by Alex“, koji je zapažen i izvan granica Hrvatske, prepoznala je Osmi bit d.o.o. kao adekvatnog poslovnog partnera za implementaciju TI ERP programskog rješenja za vođenje poslovanja.

Od samog osnutka, Aliger Ars d.o.o. bilježi rast poslovanja u svim segmentima. Uz ostvareni uspjeh u poslovanju, Aliger Ars d.o.o. uspijeva ostvariti i pozitivan utjecaj na zajednicu što ga čini i društveno odgovornim poduzećem.

U okviru projekta sufinanciranog od strane EBRD-a, u skladu s postavljenim visokim standardima, uspješno su implementirani slijedeći TI ERP moduli: Veleprodaja, Proizvodnja, Maloprodaja, POS blagajne, Financijsko knjigovodstvo, Obračun plaća, Sitan inventar i Dugotrajna imovina.

U sklopu projekta je realizirana i puna integracija s postojećim programskim rješenjem za Internet trgovinu/Webshop.

Aliger Arsu d.o.o. želimo puno uspjeha u daljnjem radu i razvoju!

Uspješno implementiran TI ERP u Interflame d.o.o.

Završena je implementacija TI ERP-a u Interflame d.o.o. čija je glavna djelatnost trgovina raznovrsnim proizvodima.

Uspješno su implementirani moduli: Veleprodaja, Mobilna prodaja, Financijsko knjigovodstvo, Obračun plaća, Dugotrajna imovina i Sitan inventar.

Mobilna prodaja omogućuje korisniku unos na terenu (na lokaciji kupca) svih informacija istog trena kada ih prikupi (narudžbe) te izradu raznih dokumenata (otpremnica, računa …) koji prate isporuku i prodaju robe. Pri tome korisnik (vozač, prodajni predstavnik) ima, u svakom trenu,  uvid u stanje zalihe vozila. Interflame je tako povezao i unaprijedio poslovne procese i povećao učinkovitost.

Interflame-u d.o.o. želimo puno uspjeha u daljnjem radu i razvoju!

EU Fondovi: Realizacija projekta- Povećanje konkurentnosti uvođenjem IKT rješenja za optimizaciju poslovnih procesa-Osmi BiT

Kvalitetu tvrtke Osmi bit d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:

Povećanje konkurentnosti uvođenjem IKT rješenja za optimizaciju poslovnih procesa – OSMI BIT

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz natječaj „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“. Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke kroz uvođenje međunarodno priznatih normi, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka Osmi bit je uložila u uvođenje suvremenih IKT rješenja. Cilj je povećati vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog projekta doći će do (između ostalog):

 • Rasta prihoda od prodaje.
 • Ostvarenja prihoda od izvoza.
 • Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.
 • Održivog rasta i troškovne efikasnosti uz optimizirane i efikasne procese.
 • Razvoj novih rješenja koja će rezultirati novim konkurentnim proizvodima na tržištu.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.288.746,87 HRK od kojih je 670.148,37 HRK bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 15.10.2019. – 15.04.2021.

Osmi bit d.o.o.

Ožujska 12

10 000 Zagreb, Hrvatska

Kontakt osoba:

Klaudio Panić, voditelj projekta

Broj telefona osobe za kontakt: +3851 4444 211

Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: klaudio.panic@osmibit.hr

 

Kontakt relevantnih institucija:

Europski strukturni investicijski fondovi – https://strukturnifondovi.hr/

Europski fond za regionalni razvoj – https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/

Operativni program konkurentnost i kohezija – https://www.mingo.hr/public/investicije/OPKK_2014_2020_31316.pdf

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Osmi bit d.o.o.


 

USPJEŠNO UVEDENE ISO 9001 i 27001 NORME

Tijekom listopada 2019 uspješno je završen šestomjesečni
projekt uvođenja ISO normi u poslovanje 8BiT-a, a krajem listopada 2019
provedena tvrtka certificirana po normama:

 • ISO 9001:2015 sustav upravljanja kvalitetom
 • ISO 27001:2013 Upravljanje informacijskom sigurnošću

Opseg aktivnosti pokriven certifikatima je: projektiranje i
razvoj poslovnih informatičkih rješenja, implementacija i sistemska integracija
te pružanje podrške.

Uspješnom realizacijom projekta realizirani su primarni
ciljevi tvrtke u smislu jačanja konkurentnosti i kontinuiranog rasta prihoda
optimizacijom odvijanja poslovnih procesa, efikasnijim rukovođenjem i naprednom
razinom upravljanja informacijskom sigurnošću čime pozitivno utječemo i na
zadovoljstvo i povjerenja korisnika naših proizvoda i usluga.

Više informacija o usvojenoj Politici integriranog
upravljanja dostupno je na Web stranicama tvrtke na slijedećem linku: https://www.osmibit.hr/politika-integriranog-upravljanja/