TI BI implementiran u Toyota centar Ljubljana

Nakon uspješne implementacije TI BI (Times Integrator Business Intelligence) rješenja u Toyota centar Zagreb d.o.o. i u Toyota centar Beograd, Osmi BiT implementirao je BI rješenje i u Toyota centar Ljubljana.

Korisnik je dobio moderan sustav izvještavanja, koji će mu olakšati praćenje rezultata po lokacijama, segmentirani uvid u troškove te praćenje trenutne realizacije u odnosu na isto razdoblje u prošloj godini i u odnosu na zadani plan u svim segmentima poslovanja.

Svi traženi izvještaji, grafički su prezentirani na tri osnovne nadzorne ploče, dashboarda s drilldown-om na preko 200 ključnih pokazatelja performansi (KPI) te se brzo i jednostavno može doći do svih informacija potrebnih za donošenje poslovnih odluka, 365 dana u godini, neovisno o lokaciji na kojoj se nalazi ili o uređaju koji koristi.

Sretni smo što smo korisniku iz regije olakšali poslovanje te mu dali kvalitetnu podlogu za lakše i brže donošenje odluka te mu želimo još bolje rezultate u novoj poslovnoj godini.

Održan 20. susret korisnika Times
Integratora

29.11. 2018. održali smo, jubilarni, 20. po redu susret korisnika Times Integrator -a.

Pred 30-tak prisutnih, prezentirali smo realizirane novitete u 2018. i planove za 2019. godinu.

Uz novitete koji su vezani za naše rješenje TI ERP, prezentirali smo i novosti u našim aplikativnim poslovnim rješenjima: TI DOC, TI4HR, TI BI, TI WEB SHOP, te smo se posebno osvrnuli na Uredbu o sigurnosti osobnih podataka (GDPR).

Isto tako, prezentirali smo i rješenja iz područja korisničke podrške, pristup TSS-u (Evidenciji zahtjeva korisnika) s mobilnih platformi te Korisnički portal.

Nadamo se da naši korisnici dobili odgovore na sva svoja pitanja te da smo im pružili kvalitetne informacije s kojima će sigurnije kročiti u novu, poslovnu 2019. godinu.

Ponovno otvoren natječaj EU fondova –
Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti
MSP-a kroz informacijske i komunikacijske
tehnologije (IKT) – 2

Logo za Europske strukturne i investicijske fondove

Ponovno je otvoren natječaj EU fondova „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem IKT-a“ pomoću kojeg se može sufinancirati nabava softvera za poslovanje.

Natječaj se odnosi na mikro, male i srednje poduzetnike za sektor informacijskih i komunikacijskih tehnologija s intenzitetom potpore 85% (za mikro i mala poduzeća)- 65% (za srednja poduzeća), te skalirano po skupinama JLS-a. Najniži iznos potpore je 80.000,00 HRK, a najviši iznos 1.000.000,00 HRK.

Natječaj je otvoren od 21. studenog 2018. za softversko unapređenje minimalno jednog poslovnog procesa: strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava i prodaja.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.
Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga čije je podnošenje moguće od 21. studenog 2018. od 11:00:00 sati do 21. prosinca 2018. u 11:00:00 sati.

Više informacija o natječaju možete pročitati ovdje.

Ukoliko ste zainteresirani za jedno od naših programskih rješenja (TI ERP, TI2GO, TI4HR,TI DOC, TI BI, TI4KOM, TI WEB SHOP) molimo, kontaktirajte nas na prodaja@osmibit.hr.

Zakon o elektroničkom izdavanju računa
u postupku javne nabave

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi donesen 12. listopada 2018. godine, objavljen je u Narodnim novinama broj: 94/2018 te stupa na snagu 1. studenog 2018. godine.

Ovim se Zakonom prenosi Direktiva 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, kojom je u potpunosti uređeno elektroničko izdavanje računa u postupcima javne nabave.

Zakon unosi novosti u postupke javne nabave te donosi obveze izdavateljima i primateljima računa (javnim naručiteljima) u postupcima javne nabave.

Od 1. prosinca 2018. javni naručitelji su obvezni zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

Od 1. srpnja 2019. izdavatelji elektroničkih računa obvezni su izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi.

Prema navedenom, tek od 1. srpnja 2019. postaje obavezno izdavanje elektroničkih računa „prema“ javnim naručiteljima, a do tada je moguća izrada računa u dosadašnjem obliku.

TI ERP  je već nekoliko godina potpuno integriran s FINA e-račun servisom, pa naši korisnici mogu i ranije krenuti sa izdavanjem računa u elektroničkom obliku i koristiti sve prednosti ovakvog načina izdavanja računa.

Novi web shop tvrtke Uradi sam
trgovina d.o.o.

Dugogodišnji korisnik TI ERP-a, tvrtka Uradi sam trgovina d.o.o., zamijenila je postojeći web shop s novim TI WEB SHOP rješenjem.

Osmi BiT uspješno je završio projekt implementacije TI WEB SHOP-a na Magento 2 platformi, jednoj od globalno vodećih platformi za razvoj programskih rješenja za upravljanje Internet trgovinom, te korisniku omogućio najkvalitetnije rješenje za prezentaciju i prodaju proizvoda putem interneta.

Punom integracijom TI WEB SHOP-a s TI ERP-om, korisnik dobiva integrirane matične podatke artikala, cijena i zaliha te automatski prijenos narudžbi u TI ERP u kojem se nastavlja prodajni proces sve do izrade računa. Isto tako, korisnik je uvođenjem novog rješenja dobio i  kvalitetnu, detaljnu i  pretraživu bazu kupaca, što je osnova za kvalitetne akcije povećanja vrijednosti prodaje (up sale akcije).

Novi web shop odlikuju moderan dizajn, napredne funkcionalnosti, jednostavnost uporabe i lakoća pretraživanja te pojednostavljen proces naručivanja proizvoda, što ispunjava zahtjeve i najzahtjevnijih kupaca.

Uvođenjem TI WEB SHOP-a , Uradi sam trgovina d.o.o., dobila je kvalitetan alat za ispunjenje svojih prodajnih ciljeva.

TI BI implementiran u Toyota centar Beograd

Nakon uspješne implementacije TI BI (Times Integrator Business Intelligence) rješenja u Toyota centar Zagreb d.o.o., Osmi BiT je implementirao svoje BI rješenje i u Toyota centar Beograd.

Korisnik je dobio moderan sustav izvještavanja, koji će mu olakšati praćenje rezultata po lokacijama, segmentirani uvid u troškove te praćenje trenutne realizacije u odnosu na isto razdoblje u prošloj godini i u odnosu na zadani plan u svim segmentima poslovanja.

Svi traženi izvještaji, grafički su prezentirani na tri osnovne Nadzorne ploče dashboarda s drilldown-om na preko 200 ključnih pokazatelja performansi (KPI) te se brzo i jednostavno može doći do svih informacija potrebnih za donošenje poslovnih odluka, 365 dana u godini, neovisno o lokaciji na kojoj se korisnik nalazi ili o uređaju koji koristi.

Sretni smo što smo korisniku iz regije olakšali poslovanje te mu dali kvalitetnu podlogu za lakše i brže donošenje odluka te mu želimo još bolje rezultate u narednom periodu.

Otkazan natječaj EU fondova-„Povećanje
konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem
IKT-a“

Logo za Europske strukturne i investicijske fondove

S obzirom na tehničke poteškoće pri predavanju natječajne dokumentacije te premalu alokaciju sredstava, 31.08.2018., otkazan je Poziv na natječaj „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“.

Na stranicama  https://efondovi.mrrfeu.hr/  navedeno je kako će  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije  u razumnom roku od dana objave otkaza Poziva objaviti novi Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava s većim iznosom financijske omotnice i dodatno prilagođenim uvjetima poziva.

Sve novosti vezane uz ponovno objavljivanje Poziva navedenog natječaja objavit ćemo u našim Novostima.

Otvoren natječaj EU fondova-„Povećanje
konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem
IKT-a“

Logo za Europske strukturne i investicijske fondove

U tijeku je natječaj EU fondova „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem IKT-a“ pomoću kojeg se može sufinancirati nabava softvera za poslovanje.

Natječaj se odnosi na mikro, male i srednje poduzetnike za sektor informacijskih i komunikacijskih tehnologija s intenzitetom potpore 85% (za mikro i mala poduzeća)- 65% (za srednja poduzeća). Najniži iznos potpore je 80.000,00 HRK, a najviši iznos 1.000.000,00 HRK.

Natječaj je otvoren od 9. srpnja 2018. za softversko unapređenje minimalno jednog poslovnog procesa: strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava i prodaja.

Prihvatljivi troškovi projekta su:

  • troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM10…);
  • troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana)
  • troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge (nabava prava korištenja u razdoblju od najviše godine dana od dana nabave usluge)
  • troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti
  • izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.)
  • edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta
  • troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva) do iznosa 15.000,00 HRK
  • troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta do iznosa 15.000,00 HRK
  • troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti

Krajnji rok dostave je 29. lipnja 2020. godine. Projektni prijedlozi se dostavljaju od 21. kolovoza 2018. godine u 11:00 sati, a obrađuju se i ocjenjuju prema redoslijedu po kojem su predani do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Više informacija o natječaju možete pročitati ovdje.

Ukoliko ste zainteresirani za jedno od naših programskih rješenja (TI ERP, TI2GO, TI4HR,TI DOC, TI BI, TI4KOM, TI WEB SHOP) molimo, kontaktirajte nas na prodaja@osmibit.hr.